Njoftime

Rezultate: 175 Faqe 16 nga 18

NJOFTIM

Me Vendimin e datës 24.03.2020 të Këshillit të Gjykatës së Shkallës së Parë për Korrupsion dhe Krimin e Organizuar, “Për marrjen e masave për zbatimin e Vendimit nr. 128 datë 24.03.2020 të KLGJ “Për pezullimin e veprimeve dhe shërbimeve gjyqsore në të gjithë gjykatat në RSH” dhe marrjen e masave të tjera për mbrojtjen e shëndetit të gjyqtarëve, administratës, subjekteve procedurale dhe publikut“...


NJOFTIM

“Për shtyrjen e afateve në lidhje me procedurën e rekrutimit të punonjësve të administratës gjyqësore, të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar”.

Rezultate: 175 Faqe 16 nga 18