Njoftime për shpallje konkurrimi për vend të lirë pune

Njoftim mbi vlerësimin profesional të kandidatëve të kualifikuar për lëvizjen paralele në kategorinë ekzekutive sekretare gjyqësore

Logo koka dokumentit

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E POSAÇME E SHKALLËS SË PARË
PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR

KANCELARI

Nr. 1253/2 Prot.                                                                                    Tiranë, më 02.09.2022  

L ë n d a:        Njoftim mbi vlerësimin profesional të kandidatëve të kualifikuar për lëvizjen paralele në kategorinë ekzekutive sekretare gjyqësore.

KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR

                                                                                                      T I R A N Ë

Në vijim të njoftimit nr. 1253/1 prot., datë 23.08.2022 “Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për lëvizje paralele në kategorinë ekzekutive sekretare gjyqësore”, ju bëjmë me dije se, vlerësimi profesional i kandidatëve:

1. Adelina Xhelili

2. Dila Doçi

3. Mimoza Zykollari

4. Ornela Balla

5. Rei Peçi,

për 3 (tre) vende vakante në pozicionin Sekretar/e Gjyqësor/e, do të zhvillohet në datën 07.09.2022, ora 11:00, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, nga Këshilli i Gjykatës.

Duke ju falenderuar për bashkëpunimin,

KANCELARI

SAIMIR SHYTI