Përmbledhje e seancave gjyqësore - E mërkurë 15 mars 2023

Përmbledhje e seancave gjyqësore

E mërkurë 15 mars 2023

 

  • U zhvillua seanca gjyqësore ndaj të pandehurit Miqail Berberi, akuzuar për kryerjen e veprës penale “korrupsion pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike” parashikuar nga nenet 259/1 i Kodit Penal

                                   

Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, sot më datë 15.03.2023, ora 14:00 në përfundim të gjykimit të zhvilluar,

VENDOSI:

  • Deklarimin fajtor të të pandehurit Miqail Berberi, akuzuar për kryerjen e veprës penale “korrupsion pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike” parashikuar nga nenet 259/1 i Kodit Penal dhe dënimin e tij me 2 (dy) vite burgim

  • Ne aplikim te nenit 406 te K.Pr.Penale uljen e dënimit me 1/3  duke e dënuar përfundimisht të pandehurin me 1 (një) vit  me 4 (katër) muaj burgim.

  • Bazuar në nenin 59 të Kodit Penal, pezullimin e ekzekutimit të dënimit me burgim për të pandehurin Miqail Berberi, dhe vënien në provë për një periudhë kohe prej 2 (dy) vjet e 8 (tetë) muaj,

  • Urdhërohet i pandehuri Miqail Berberi të mbajë kontakte me Shërbimin e Provës Tiranë dhe të mos marrë kontakte me persona të dënuar.

  • Ne aplikim te nenit 35 të K. Penal, heqjen e të drejtës për të ushtruar funksione publike për të pandehurin Miqail Berberi, për 5 (pesë) vjet.