Na kontaktoni

Na kontaktoni

Ne përpiqemi t'ju lehtësojmë ju, nëse doni të kontaktoni me gjykatën tonë, me drejtuesit, personelin dhe gjyqtarët.

Adresa: Rruga "Jordan Misja", 1057 Tiranë 

Email për seancat gjyqësore (marrje ne dijeni, shtyrje, mungese etj): sekretaria@gjp.gov.al
E-mail i zyrës së mardhënies me publikun: dinora.aleksi@gjykata.gov.al
E-mail i Kryesekretarisë: sekretaria@gjp.gov.al
Tel./Faks. Kryesekretaria: 0422225075

123 movies
embed google maps in web page