Na kontaktoni

Na kontaktoni

Ne përpiqemi t'ju lehtësojmë ju, nëse doni të kontaktoni me gjykatën tonë, me drejtuesit, personelin dhe gjyqtarët.

Adresa: Rruga "Jordan Misja", Tiranë nr. 1016

Email per sencat gjyqesore (marrje ne dijeni, shtyrje, mungese etj): sekretaria@gjp.gov.al
E-mail i zyrës së mardhënies me publikun: zmp@gjp.gov.al ose info@gjp.gov.al
E-mail i Kryesekretarise: sekretaria@gjp.gov.al
E-mail i kryetarit: kryetari@gjp.gov.al
E-mail i kancelarit: kancelari@gjp.gov.al
E-mail Dega Buxhetit: financa@gjp.gov.al

Tel./Faks. Kryesekretaria: 0422225075
Tel./Faks. Kancelari: 0422231527
Tel. Kryetari: 0422231528

123 movies
embed google maps in web page

Telefonat e brendshëm:

 

 

Emri

Nr. i telefonit

Administrata, Shërbimet

Kryesekretaria

1127

Kryetari

1203

Sekretarja e kryetarit

1205

Kancelari

1111

Dega e buxhetit

1206

Sekretaria e katit I

1115

Sekretaria e katit I

1106

Sekretaria e katit II

1212

Sekretaria e katit II

1214

Sekretaria e katit II

1224

IT

1122

Gjyqtarët

Irena Gjoka  (Zëvendëskryetare)

1222

Etleva Deda

1213

Flora Hajredinaj

1223

Erjon Çela

1104

Erjon Bani

1226

Atalanta Zeqiraj

1107

Flojera Davidhi

1116