Organizimi dhe struktura

Organizimi dhe struktura

Këtu gjeni të dhëna për mënyrën si është organizuar Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar dhe për strukturën e saj. Gjithashtu do të shihni si drejtohet dhe administrohet gjykata, si dhe do të gjeni të dhëna për personelin dhe organigramën.