Urdhëra thirrje per gjykim

Urdhëra thirrje per gjykim

Rezultate: 148 Faqe 1 nga 15

URDHËR PËR THIRRJE NË SEANCËN PARAPRAKE NDAJ TË VIKTIMËS SË VEPRËS PENALE FATINA (KRISTINA) BEQIRI

Njoftimin e thirrjes për seancë gjyqësore viktimës së veprës penale Fatina (Kristina)Beqiri e bija e Shpëtim dhe e Alketë, e datëlindjes 06.10.1993, banuese në Vorë lidhur me seancën gjyqësore, që do të zhvillohet në 28.04.2021, ditë e Mërkurë, ora 14:00


Njoftim me shpallje :”Konsifikimin e pasurisë sipas Aktiti Normativ Nr.1/2020 ndaj subjektiti Orges Jahelezi” per shtetasit në cilësinë e personit të trëtë

Njoftim me shpallje :”Konsifikimin e pasurisë sipas Aktiti Normativ Nr.1/2020 ndaj subjektiti Orges Jahelezi” per shtetasit në cilësinë e personit të trëtë: Subjekti “ Albanopolis Holet”, shpk, NUIS M01407013A; Subjekti “ Luan Jalehezi”, person fizik, NUIS K91323038A; Subjekti “ Luan Jalehezi”, person fizik, NUIS L82110005B; etj .....


URDHËR PËR THIRRJE NË SEANCËN PARAPRAKE NDAJ TË VIKTIMËS SË VEPRËS PENALE FATINA (KRISTINA) BEQIRI

Njoftimin e thirrjes për seancë gjyqësore të viktimës së veprës penale Fatina (Kristina)Beqiri e bija e Shpëtim dhe e Alketë, e datëlindjes 06.10.1993, banuese në Vorë lidhur me seancën gjyqësore, që do të zhvillohet në 14.04.2021, ditë e Martë, ora 11:00


Urdhër për thirrje në seancën paraprake ndaj të viktimës së veprës penale Fatina (Kristina) Beqiri

Njoftimin e thirrjes për seancë jyqësore të viktimës së veprës penale Fatina (Kristina)Beqiri e bija e Shpëtim dhe e Alketë, e datëlindjes 06.10.1993, banuese në Vorë lidhur me seancën gjyqësore, që do të zhvillohet në 01.04.2021, ditë e Enjtë, ora 13:00


U R D H Ë R “Për njoftimin e viktimave në proces, nëpërmjet shpalljes publike”

Për njoftimin e viktimave në proces, për caktimin e seancës gjyqësore në datë 23.02.2021, ditë e martë, ora 14.30, për shkak të numrit të tyre dhe faktit të qëndrimit në Gjermani, çmoj të nevojshme të aplikoj rregullimin ligjor të parashikuar në nenin 138 të Kodit të Procedurës Penale, nëpërmjet shpalljes publike.


Urdhër për thirrjen në seancën paraprake ndaj të viktimës së veprës penale Fatina (Kristina)Beqiri

URDHËROJMË: Njoftimin e thirrjes për seancë jyqësore të viktimës së veprës penale Fatina (Kristina)Beqiri e bija e Shpëtim dhe e Alketë, e datëlindjes 06.10.1993, banuese në Vorë lidhur me seancën gjyqësore, që do të zhvillohet në 17.03.2021, ditë e Mërkurë, ora 14:00 nëpërmjet depozitimit


U R D H Ë R për afishimin e aktit të njoftimit të të pandehurit Lekë Kolaj

urdheroheni të bëni depozitimin e aktit të njoftimit të të pandehurit Lekë Kolaj, në portën e shtëpisë së të pandehurit dhe në vendin e punës ku punon. Të njoftohet Gjykata për veprimet e kryera përpara seancës gjyqësore, datë 16.3.2021, ditë e Martë, ora 08:30.


Urdhër për afishimin e aktit të njoftimit të të pandehurit Gentian Malindi.

urdhëroheni të bëni depozitimin e aktit të njoftimit të të pandehurit Gentian Malindi, në këndin e afishimit të njoftimeve të gjykatës, si dhe në faqen e internetit të gjykatës.


U R D H Ë R për thirrjen në seancën paraprake ndaj të viktimës së veprës penale Aleksandër Laho

URDHËROJMË:

Njoftimin e thirrjes për seancë paraprake të viktimës së veprës penale Aleksandër Laho i biri i Xhemal dhe i Qefnije, i datëlindjes 03.08.1973, lindur në Shijak dhe banues në Fermë-Sukth, Durrës, me numër telefoni 0682740420 lidhur me seancën paraprake, që do të zhvillohet në datë 11.03.2021, ditë e enjte, ora 13:30 nëpërmjet depozitimit;


U R D H Ë R “Për njoftimin e viktimave në proces, nëpërmjet shpalljes publike”

URDHËRON

Shpalljen publike të njoftimit të viktimave në proces, shtetasve gjermanë Adelbert Bayer, Susanne Gempler, Jürgen Breitenreuter, etj, në këndin e njoftimit të gjykatës dhe në faqen e saj në internet, për seancën gjyqësore të caktuar për t’u zhvilluar në datë 23.02.2021, ditë e martë, ora 14.30.


Rezultate: 148 Faqe 1 nga 15