Urdhëra thirrje per gjykim

Urdhëra thirrje per gjykim

Rezultate: 372 Faqe 1 nga 38

NJOFTIM ME SHPALLJE PER PROÇES GJYQSOR PER NJOFTIMIN E: Veip Ormënaj dhe Selvete Alija

Proçesi gjyqësor është caktuar për t’u zhvilluar në datë 10.10.2023, ditë e Martë, ora 11:00NJOFTIM ME SHPALLJE PER PROÇES GJYQSOR PER NJOFTIMIN E: Eljon Beqiri

Proçesi gjyqësor është caktuar për t’u zhvilluar në datë 27.09.2023, ditë e Mërkurë ora 09:30


NJOFTIM PËR GJYKATEN E POSAÇME TË APELIT; SEANCE GJYQESORE PËR: Andrea Ajasllari dhe Arjan Ajasllari

Njoftim nga Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për seance gjyqësore qe do te zhvillohet më datë, 12.10.2023, ora 12:00


NJOFTIM ME SHPALLJE PER PROÇES GJYQSOR PER NJOFTIMIN E: Veip Ormënaj dhe Selvete Alija

Proçesi gjyqësor është caktuar për t’u zhvilluar në datë 25.09.2023, ditë e Hënë, ora 14:00


NJOFTIM PËR GJYKATEN E POSAÇME TË APELIT; SEANCE GJYQESORE PËR: Gezim Cafi

Njoftim nga Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për seance gjyqësore qe do te zhvillohet më datë, 05 Tetor 2023, ora 11:00


Rezultate: 372 Faqe 1 nga 38