Urdhëra thirrje per gjykim

Urdhëra thirrje per gjykim

Rezultate: 265 Faqe 1 nga 27

NJOFTIM ME SHPALLJE PER PROÇES GJYQSOR PER NJOFTIMIN E: SHOQËRIA TREGTARE “BIO BLEND FRUIT” SHPK

Proçesi gjyqësor është caktuar për t’u zhvilluar më datë 17.02.2023, ora 12:00


NJOFTIM ME SHPALLJE PER PROÇES GJYQSOR PER NJOFTIMIN E: Klodian Zoto, Stela Gugallja, Mirel Mertiri

Proçesi gjyqësor është caktuar për t’u zhvilluar te Martën, më datë 14.02.2023, ora 09:00


NJOFTIM ME SHPALLJE PER PROÇES GJYQSOR PER NJOFTIMIN E: DENISA DERVISHI, ERI SEITI, AUREL ALIMETA,RAMIZ JAHAJ DHE KASTRIOT TOMA.

Proçesi gjyqësor është caktuar për t’u zhvilluar më datë 09.02.2023, ditë e enjte, ora 09:00


NJOFTIM ME SHPALLJE PER PROÇES GJYQSOR PER NJOFTIMIN E: FRANKLIN XHELAJ

Proçesi gjyqësor është caktuar për t’u zhvilluar më datë 10.02.2023, ora 11:00


NJOFTIM ME SHPALLJE PER PROÇES GJYQSOR PER NJOFTIMIN E: Shoqëria tregtare “Bio Blend Fruit” shpk

Proçesi gjyqësor është caktuar për t’u zhvilluar më datë 03.02.2023, ora 09:00


NJOFTIM ME SHPALLJE PER PROÇES GJYQSOR PER NJOFTIMIN E: Kastriot Kreku

Proçesi gjyqësor është caktuar për t’u zhvilluar më datë 07.02.2023, ditë e Martë, ora 13:00NJOFTIM ME SHPALLJE PER PROÇES GJYQSOR PER NJOFTIMIN E: Denisa Dervishi, Eri Seiti, Aurel Alimeta,Ramiz Jahaj dhe Kastriot Toma.

Proçesi gjyqësor është caktuar për t’u zhvilluar më datë 02.02.2023, ditë e enjte, ora 09:00NJOFTIM ME SHPALLJE PER PROÇES GJYQSOR PER NJOFTIMIN E: Ylber Hoxha (Istrefi)

Proçesi gjyqësor është caktuar për t’u zhvilluar më datë datë 30.01.2023, ora 13:30


Rezultate: 265 Faqe 1 nga 27