Urdhëra thirrje per gjykim

Urdhëra thirrje per gjykim

Rezultate: 510 Faqe 2 nga 51


NJOFTIM ME SHPALLJE PER PROÇES GJYQSOR PER NJOFTIMIN E personit të lidhur Skënderije Lena

Proçesi gjyqësor është caktuar për t’u zhvilluar më datë 24.06.2024 ora 11:00
NJOFTIM ME SHPALLJE PER PROÇES GJYQSOR PER NJOFTIMIN E: Tor Sherri (Vitor) dhe Danjel Lalaj.

Proçesi gjyqësor është caktuar për t’u zhvilluar më datë 07.05.2024, ora 13:30


Rezultate: 510 Faqe 2 nga 51