Urdhëra thirrje per gjykim

Urdhëra thirrje per gjykim

Rezultate: 279 Faqe 2 nga 28

NJOFTIM ME SHPALLJE PER PROÇES GJYQSOR PER NJOFTIMIN E: KLODIAN ZOTO, STELA GUGALLJA, MIREL MERTIRI

Proçesi gjyqësor është caktuar për t’u zhvilluar te Martën, më datë 21.02.2023, ora 12:00


NJOFTIM PËR GJYKATEN E POSAÇME TË APELIT; SEANCE GJYQESORE PËR: Orgest Balla dhe Rozeta Balla

Njoftim nga Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për seance gjyqësore qe do te zhvillohet më datë, 02 Mars 2023, ora 11:00


NJOFTIM PËR GJYKATEN E POSAÇME TË APELIT; SEANCE GJYQESORE PËR: Arian Plaku, Agim Plaku, Selvije Tahiri.

Njoftim nga Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për seance gjyqësore qe do te zhvillohet më datë, 03 Mars 2023, ora 11:00


NJOFTIM ME SHPALLJE PER PROÇES GJYQSOR PER NJOFTIMIN E: FRANKLIN XHELAJ

Proçesi gjyqësor është caktuar për t’u zhvilluar më datë 24.02.2023, ora 13.30


NJOFTIM ME SHPALLJE PER PROÇES GJYQSOR PER NJOFTIMIN E: SHOQËRIA TREGTARE “BIO BLEND FRUIT” SHPK

Proçesi gjyqësor është caktuar për t’u zhvilluar më datë 17.02.2023, ora 12:00


NJOFTIM ME SHPALLJE PER PROÇES GJYQSOR PER NJOFTIMIN E: Klodian Zoto, Stela Gugallja, Mirel Mertiri

Proçesi gjyqësor është caktuar për t’u zhvilluar te Martën, më datë 14.02.2023, ora 09:00


NJOFTIM ME SHPALLJE PER PROÇES GJYQSOR PER NJOFTIMIN E: DENISA DERVISHI, ERI SEITI, AUREL ALIMETA,RAMIZ JAHAJ DHE KASTRIOT TOMA.

Proçesi gjyqësor është caktuar për t’u zhvilluar më datë 09.02.2023, ditë e enjte, ora 09:00


NJOFTIM ME SHPALLJE PER PROÇES GJYQSOR PER NJOFTIMIN E: FRANKLIN XHELAJ

Proçesi gjyqësor është caktuar për t’u zhvilluar më datë 10.02.2023, ora 11:00


NJOFTIM ME SHPALLJE PER PROÇES GJYQSOR PER NJOFTIMIN E: Shoqëria tregtare “Bio Blend Fruit” shpk

Proçesi gjyqësor është caktuar për t’u zhvilluar më datë 03.02.2023, ora 09:00


NJOFTIM ME SHPALLJE PER PROÇES GJYQSOR PER NJOFTIMIN E: Kastriot Kreku

Proçesi gjyqësor është caktuar për t’u zhvilluar më datë 07.02.2023, ditë e Martë, ora 13:00


Rezultate: 279 Faqe 2 nga 28