Vendime të Këshillit të Gjykatës së Posaçme

Vendime të Këshillit të Gjykatës së Posaçme

Rezultate: 17 Faqe 1 nga 2

VENDIM

Për pranimin e dorëheqjes së sekretares gjyqësore Blerta Martini nga pozicioni i punës së saj si sekretare gjyqësore


VENDIM

Për miratimin e Projektbuxhetit të viteve 2023 - 2025


VENDIM

Për revokimin e vendimit të emërimit të znj. Arta Marku, në detyrën e sekretares gjyqësore, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar


VENDIM

Për emërimin e znj. Arta Marku, në detyrën e sekretares gjyqësore, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar


VENDIM

Për emërimin e znj. Brisejda Agolli, në detyrën e sekretares gjyqësore, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar


VENDIM

Për emërimin e znj. Jonilda Sallaku, në detyrën e sekretares gjyqësore, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar


VENDIM

EMËRIM NË DETYRË TË Z. KASTRIOT KULLAJ, NË POZICIONIN “ARKIVIST” PËR NJË PERIUDHË PROVE 1 VJEÇARE, PRANË GJYKATËS SË POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR.


VENDIM

Mbi rezultatet e procedurës së konkurimit, për pozicionin arkivist, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, Tiranë.


VENDIM

Për pranimin e dorëheqjes së sekretares gjyqësore Evloinda Durolli, etj


VENDIM

"Miratimin e Programit të Transparencës të Rishikuar; Miratimin e Rregjistrit të Kërkesave dhe Përgjigjeve të Rishikuar; Caktimin e Koordinatorit për të Drejtën e Informimit, të GJKKO-së, Znj. Dinora Aleksi"


Rezultate: 17 Faqe 1 nga 2