Njoftime

Rezultate: 82 Faqe 1 nga 9

NJOFTIM PËR GJYKATEN E POSAÇME TË APELIT; SEANCE GJYQESORE, KUNDËR Klodjan Nikolla

Njoftim nga Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për seance gjyqësore për tu zhvilluar më datë 08.09.2021, ora 09:30, kundër Klodjan Nikolla


NJOFTIM MBI PËRFUNDIMIN E PROÇEDURËS SË LËVIZJES PARALELE NË POZICIONIN “ARKIVIST/E

Njoftim mbi përfundimin e proçedurës së lëvizjes paralele në pozicionin “Arkivist/e


NJOFTIM PËR GJYKATEN E POSAÇME TË APELIT; VENDIM I CAKTIKMIT TË DATËS DHE ORES SË GJYKIMIT, KUNDËR Gentian Funiqi (Docaj), Lush Martini)

Njoftim nga Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për seance gjyqësore për tu zhvilluar më datë 28.07.2021, ora 12:00, kundër Gentian Funiqi (Docaj), Lush Martini)


NJOFTIM PËR GJYKATEN E POSAÇME TË APELIT; SEANCE GJYQESORE, ANKUES LEONARD KOKA & DURIM BAMI

Njoftim nga Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për seance gjyqësore për tu zhvilluar më datë 28.07.2021, ora 09:00, ankues Leonard Koka dhe Durim Bami.


NJOFTIM PËR SHPALLJE KONKURRIMI PËR VEND TË LIRË PUNE

Për 1 (një) vend, në pozicionin Specialist (elektrik) në Sektorin e Shërbimeve Mbështetëse (S.SH.M.), pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.


NJOFTIM PËR GJYKATEN E POSAÇME TË APELIT; SEANCE GJYQESORE, KUNDËR Real Lefter Osmani

Njoftim nga Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për seance gjyqësore për tu zhvilluar më datë 23.07.2021, ora 11:00, kundër Real Lefter Osmani


NJOFTIM PËR GJYKATEN E POSAÇME TË APELIT; VENDIM I CAKTIKMIT TË DATËS DHE ORES SË GJYKIMIT, KUNDËR BESNIK IMERAJ

Njoftim nga Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për seance gjyqësore për tu zhvilluar më datë 21.07.2021, ora 09:30, kundër Besnik Imeraj


NJOFTIM PËR GJYKATEN E POSAÇME TË APELIT; SEANCE GJYQESORE, KUNDËR Nikollaq Novrus Sina

Njoftim nga Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për seance gjyqësore për tu zhvilluar më datë 23.07.2021, ora 09:00, kundër Nikollaq Novrus Sina


NJOFTIM PËR SHPALLJE KONKURRIMI PËR VEND TË LIRË PUNE

PËR SHPALLJE KONKURRIMI PËR LËVIZJE PARALELE DHE PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR NË KATEGORINË EKZEKUTIVE ARKIVIST/E


NJOFTIM PËR GJYKATEN E POSAÇME TË APELIT; SEANCE GJYQESORE, KUNDËR ILIR SELMANI

Njoftim nga Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për seance gjyqësore për tu zhvilluar më datë 25.06.2021, ora 09:30, kundër Ilir SELMANI


Rezultate: 82 Faqe 1 nga 9