Njoftime

Rezultate: 108 Faqe 1 nga 11

NJOFTIM PËR SHPALLJE KONKURRIMI PËR VEND TË LIRË PUNE

Për 1 (një) vend, në pozicionin Specialist (Ing. Elektrik)


NJOFTIM PËR SHPALLJE KONKURRIMI PËR VEND TË LIRË PUNE

Për 1 (një) vend, në pozicionin Specialist (Ing. Mekanik)


NJOFTIM MBI SHPALLJEN E KANDIDATËVE FITUES POZICIONI MAGAZINIER/E

Njoftim mbi shpalljen e kandidatëve fitues për pozicionin magazinier/e


NJOFTIM PËR GJYKATEN E POSAÇME TË APELIT; SEANCE GJYQESORE PER Enver Brahushaj, Alma Brahushaj, Elis Brahushaj, Erikson Brahushaj, Lidjano Çaka, Fredi Hyka, Ali Meta, Person i Tretë Maksim Thoma Velo.

Njoftim nga Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për seance gjyqësore për tu zhvilluar më datë 14.02.2022, ora 10:00


NJOFTIM PËR GJYKATEN E POSAÇME TË APELIT; SEANCE GJYQESORE PER Elsid Avdyli, Gelsiano Camaj

Njoftim nga Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për seance gjyqësore për tu zhvilluar më datë 23.02.2022, ora 10:00


NJOFTIM PËR GJYKATEN E POSAÇME TË APELIT; SEANCE GJYQESORE PER Astrit (Aleks) Pata, Brixhilda Çela

Njoftim nga Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për seance gjyqësore për tu zhvilluar më datë 23.02.2022, ora 11:00


NJOFTIM PËR GJYKATEN E POSAÇME TË APELIT; SEANCE GJYQESORE, PER Enver Brahushaj, Alma Brahushaj, Elis Brahushaj, Erikson Brahushaj, Lidjano Çaka, Fredi Hyka, Ali Meta

Njoftim nga Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për seance gjyqësore për tu zhvilluar më datë 14.02.2022, ora 10:00


NJOFTIM PËR GJYKATEN E POSAÇME TË APELIT; SEANCE GJYQESORE, PER Olgert Hoxha/Rama, Bashkim Rama, ETJ

Njoftim nga Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për seance gjyqësore për tu zhvilluar më datë 11.02.2022, ora 12:00


NJOFTIM PËR SHPALLJE KONKURRIMI PËR VEND TË LIRË PUNE

Për 1 (një) vend, në pozicionin Sekretare gjyqësore zëvendësuese


NJOFTIM MBI SHPALLJEN E KANDIDATËVE FITUES POZICIONI SEKRETAR/E GJYQESOR

Njoftim mbi shpalljen e kandidatëve fitues për lëvizje paralele në kategorinë ekzekutive Sekretar/e Gjyqësor


Rezultate: 108 Faqe 1 nga 11