Njoftime

Rezultate: 70 Faqe 1 nga 7

NJOFTIM PËR GJYKATEN E POSAÇME TË APELIT; SEANCE GJYQESORE, KUNDËR ARDIAN & MATEO DOÇAJ

Njoftim nga Gjykata e Posacme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për seance gjyqësore për tu zhvilluar më datë 19.05.2021, ora 11:00, kundër Ardian & Mateo Doçaj


NJOFTIM PËR SHTYP KLGJ

Buletini Informativ Periodik i KLGJ për tremujorin e parë të vitit 2021


NJOFTIM PER GJYKATEN E POSACME TE APELIT; SEANCE GJYQESORE, ANKUESIT AGIM & BLEDAR GURI

Njoftim nga Gjykata e Posacme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për seance gjyqësore për tu zhvilluar më datë 26 Prill 2021, ora 09:30, për ankuesit Agim & Bledar Guri.


NJOFTIM PER GJYKATEN E POSACME TE APELIT; SEANCE GJYQESORE, ANKUESIT XHAVIT & EMILJANO VULKA

Njoftim nga Gjykata e Posacme e Apelit per Korrupsion dhe Krimin e Organizuar, per seance gjyqesore per tu zhvilluar me date 27 Prill 2021, ora 12:00, per ankuesit Xhavit & Emiljano Vulka.


NJOFTIM PËR SHPALLJE KONKURRIMI PËR VEND TË LIRË PUNE

Për 2 (dy) vende, në pozicionin Shofer, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar


Njoftim fituesi për pozicionin “nëpunës gjyqësor”

1 (një) vend vakant në pozicionin Nëpunës gjyqësor, në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar

Kandidati fitues u shpall


Njoftim fituesi për pozicionin “shofer”.

1 (një) vend vakant në pozicionin Shofer, në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar

Kandidati fitues u shpall:


Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për pozicionin “nëpunës gjyqësor''

1 (një) vend vakant në pozicionin Nëpunës gjyqësor, në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar

Kandidatët e kualifikuar për të vazhduar në fazën e dytë të konkurrimit janë:


Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për pozicionin “shofer”.

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për pozicionin “shofer”.

Kandidatët e kualifikuar për të vazhduar në fazën e dytë të konkurrimit janë


Njoftim mbi shpalljen e kandidatëve fitues për lëvizje paralele në kategorinë ekzekutive

3 (tre) vende vakante në pozicionin Sekretar/e Gjyqësor, në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar

Kandidatët e fitues të shpallur nga Këshilli i Gjykatës janë:


Rezultate: 70 Faqe 1 nga 7