Njoftime

Rezultate: 85 Faqe 2 nga 9

NJOFTIM PËR GJYKATEN E POSAÇME TË APELIT; SEANCE GJYQESORE, KUNDËR Nikollaq Novrus Sina

Njoftim nga Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për seance gjyqësore për tu zhvilluar më datë 23.07.2021, ora 09:00, kundër Nikollaq Novrus Sina


NJOFTIM PËR SHPALLJE KONKURRIMI PËR VEND TË LIRË PUNE

PËR SHPALLJE KONKURRIMI PËR LËVIZJE PARALELE DHE PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR NË KATEGORINË EKZEKUTIVE ARKIVIST/E


NJOFTIM PËR GJYKATEN E POSAÇME TË APELIT; SEANCE GJYQESORE, KUNDËR ILIR SELMANI

Njoftim nga Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për seance gjyqësore për tu zhvilluar më datë 25.06.2021, ora 09:30, kundër Ilir SELMANI


URDHËR ''Për zhvillimin e mbledhjes së përgjithshme të gjyqtarëve të gjykatës''

URDHËR "Për zhvillimin e mbledhjes së përgjithshme të gjyqtarëve të gjykatës" me date 19.05.2021 ora 15:00


NJOFTIM PËR SHTYP KLGJ ( takime - me studentët )

Këshilli i Lartë Gjyqësor, në bashkëpunim me Gjyqtarët për Mediat dhe Nëpunësit Civilë Gjyqësorë për Marrëdhëniet me Publikun dhe Median në gjykata, në datat 21 Prill dhe 6 Maj zhvilluan dy takime në distancë me studentët e vitit të tretë të Departamentit të Gazetarisë të Universitetit të Tiranës


NJOFTIM PËR GJYKATEN E POSAÇME TË APELIT; SEANCE GJYQESORE, KUNDËR ARDIAN & MATEO DOÇAJ

Njoftim nga Gjykata e Posacme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për seance gjyqësore për tu zhvilluar më datë 19.05.2021, ora 11:00, kundër Ardian & Mateo Doçaj


NJOFTIM PËR SHTYP KLGJ

Buletini Informativ Periodik i KLGJ për tremujorin e parë të vitit 2021


NJOFTIM PER GJYKATEN E POSACME TE APELIT; SEANCE GJYQESORE, ANKUESIT AGIM & BLEDAR GURI

Njoftim nga Gjykata e Posacme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për seance gjyqësore për tu zhvilluar më datë 26 Prill 2021, ora 09:30, për ankuesit Agim & Bledar Guri.


NJOFTIM PER GJYKATEN E POSACME TE APELIT; SEANCE GJYQESORE, ANKUESIT XHAVIT & EMILJANO VULKA

Njoftim nga Gjykata e Posacme e Apelit per Korrupsion dhe Krimin e Organizuar, per seance gjyqesore per tu zhvilluar me date 27 Prill 2021, ora 12:00, per ankuesit Xhavit & Emiljano Vulka.


NJOFTIM PËR SHPALLJE KONKURRIMI PËR VEND TË LIRË PUNE

Për 2 (dy) vende, në pozicionin Shofer, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar


Rezultate: 85 Faqe 2 nga 9