Njoftime për shtyp

Rezultate: 11 Faqe 1 nga 2

NJOFTIM PËR SHTYP KLGJ

Buletini Informativ Periodik i KLGJ për tremujorin e parë të vitit 2021


NJOFTIM PËR SHTYP

Ditën e sotme me datën 15.01.2021, në Gjykatën e Posacme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar ishte për vizitë Ambasadori i Prezencës së OSBE-së në Shqipëri, Vincenzo Del Monaco


Njoftim per shtyp, Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin Krimin e Organizuar, 30 dhjetor 2020

Në prag të mbylljes së vitit 2020, vitit të parë të funksionimit të saj si institucion, Gjykata e Posacme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, paraqet një përmbledhje të të dhënave të veprimtarisë gjyqsore të saj.


Njoftim për pezullimin e proçedurës së rekrutimit të punonjësve

Për pezullimin e procedurave të rekrutimit të punonjësve me status nëpunësi gjyqësor të administratës gjyqësore, të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar


Njoftim i Vendimit të Këshillit të Lartë Gjyqësor

Ditën e hënë, datë 27 prill 2020, gjykatat do të rifillojnë veprimtarinë e tyre, por në mënyrë të kufizuar, sipas dhe në respektim të përcaktimeve të Aktit Normativ nr.9, datë 25.03.2020, “Për marrjen e masave të veçanta në fushën e veprimtarisë gjyqësore, gjatë kohëzgjatjes së gjendjes së epidemisë së shkaktuar nga COVID-19”, i miratuar nga Kuvendi i Shqipërisë në datën 16.04.2020.


NJOFTIM PER PUBLIKUN

Në mbledhjen e tij të radhës, Këshilli i Lartë Gjyqësor vendosi rifillimin e veprimtarisë dhe shërbimeve gjyqësore në të gjitha gjykatat në Republikën e Shqipërisë,më datë 27 prill 2020.


Njoftim për publikun

Duke marrë shkas nga vijimi i situatës së fatkeqësisë natyrore në vend e krijuar nga virusi COVID-19, Këshilli i Lartë Gjyqësor mori vendimin për të vijuar pezullimin e veprimtarisë dhe shërbimeve gjyqësore në të gjitha gjykatat në Republikën e Shqipërisë, deri në datën 22 prill 2020, me përjashtim të çështjeve urgjente.


NJOFTIM

Me Vendimin e datës 24.03.2020 të Këshillit të Gjykatës së Shkallës së Parë për Korrupsion dhe Krimin e Organizuar, “Për marrjen e masave për zbatimin e Vendimit nr. 128 datë 24.03.2020 të KLGJ “Për pezullimin e veprimeve dhe shërbimeve gjyqsore në të gjithë gjykatat në RSH” dhe marrjen e masave të tjera për mbrojtjen e shëndetit të gjyqtarëve, administratës, subjekteve procedurale dhe publikut“...


NJOFTIM

“Për shtyrjen e afateve në lidhje me procedurën e rekrutimit të punonjësve të administratës gjyqësore, të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar”.


Njoftim

Njoftojmë subjektet procedurale, avokatët, personat e interesuar, median dhe publikun se Gjykata e Posacme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, në bazë të Vendimit nr. 127 datë 10.03.2020 “Për pezullimin e veprimtarisë gjyqsore dhe shërbimeve në të gjitha gjykatat e RSH “, në kuadër të masave për të parandaluar përhapjen e virusit COVID 2019, dhe mbrotjes së popullatës, do të pezullojë seancat gjyqsore dhe shërbimet e tjera administrative për një periudhë dy javore.


Rezultate: 11 Faqe 1 nga 2