Këndi informativ

Këndi informativ

Të nderuar vizitorë!

Këtu do të gjeni të gjitha llojet e informacionit që lidhet me trajtimin e çështjeve në gjykatën tonë.

Kalendari i çështjeve  

Do të gjeni datat dhe orët e seancave të të gjitha çështjeve, si të atyreve që nuk janë zhvilluar ende, pra që iu përkasin ditëve të ardhshme, ashtu edhe të atyreve që janë zhvilluar më parë.

Çështje në gjykim

Do të gjeni çfardo informacioni për cilëndo çështje që është në procesin e gjykimit.

Arkivi

 Do të gjeni të gjitha informacionet lidhur me çështje tashmë të përfunduara në shkallën e parë.

Evidencat statistikore

Do të gjeni të gjitha statistikat standard që përpunon gjykata për trajtimin e çështjeve.

Për marrjen e të gjitha këtyre llojeve informacionesh do të gjeni një sërë mundësish të larmishme kërkimi që do t’ju ndihmojnë mjaft për të marrë sa më shpejt e sa më lehtë informacionin konkret që ju intereson.

Punë të mbarë në këndin tonë të informacionit!