Nëse doni të kontaktoni me gjykatën tonë, me drejtuesit, personelin dhe gjyqtarët.
Mirësevini në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar

Mirësevini në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar

Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar filloi funksionimin më datë 19 dhjetor 2019, në bazë të Vendimit Nr. 286, datë 18.12.2019 “Për fillimin e funksionimit të Gjykatave të Posaçme për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar”, të Këshillit të Lartë Gjyqësor.

Fjala hyrëse

Mirësevini në faqen zyrtare të Gjykatës së Posacme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.

më shumë
Gjykatat në Shqipëri

Sistemi gjyqësor në Republikën e Shqipërisë është ndërtuar me tre nivele me detyra, funksione dhe organizime të përcaktuara qartë. Klikoni këtu për më shumë hollësi