Nëse doni të kontaktoni me gjykatën tonë, me drejtuesit, personelin dhe gjyqtarët.
Mirësevini në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar

Mirësevini në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar

Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar filloi funksionimin më datë 19 dhjetor 2019, në bazë të Vendimit Nr. 286, datë 18.12.2019 “Për fillimin e funksionimit të Gjykatave të Posaçme për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar”, të Këshillit të Lartë Gjyqësor.

Njoftime për shtyp
lista e plotë
Njoftime për shpallje konkurrimi për vend të lirë pune
lista e plotë

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E KANDIDATËVE FITUES PËR LËVIZJEN PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE SEKRETARE GJYQËSORE

-3 (tre) kandidatët fitues në pozicionin Sekretar/e Gjyqësor, në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar

më shumë

Njoftim mbi vlerësimin profesional të kandidatëve të kualifikuar për lëvizjen paralele në kategorinë ekzekutive sekretare gjyqësore

Për 3 (tre) vende vakante në pozicionin Sekretar/e Gjyqësor/e, do të zhvillohet në datën 07.09.2022, ora 11:00, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, nga Këshilli i Gjykatës

më shumë

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për lëvizje paralele në kategorinë ekzekutive sekretare gjyqësore.

- 3 (tre) vende vakante në pozicionin Sekretar/e Gjyqësor, në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar

më shumë
Rregullore

Për komunikimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor me median

Këshilli i Lartë Gjyqësor është i angazhuar për rikthimin e besimit të publikut në sistemin gjyqësor, si një ndër objektivat e tij kryesorë.

më shumë

VENDIM PËR MIRATIMIN E ''KODI I ETIKËS GJYQËSORE''

VENDIM Nr. 171, datë 22.04.2021, i Këshillit të Lartë Gjyqësor, për Miratimin e: "Kodi i Etikës Gjyqësore"

më shumë

VENDIM PËR MIRATIMIN E ''KODI I ETIKËS GJYQËSORE''

VENDIM Nr. 171, datë 22.04.2021, i Këshillit të Lartë Gjyqësor, për Miratimin e: "Kodi i Etikës Gjyqësore"

më shumë
Fjala hyrëse

Mirësevini në faqen zyrtare të Gjykatës së Posacme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.

më shumë
Gjykatat në Shqipëri

Sistemi gjyqësor në Republikën e Shqipërisë është ndërtuar me tre nivele me detyra, funksione dhe organizime të përcaktuara qartë. Klikoni këtu për më shumë hollësi