TAKIM PREZANTUES ME PERFAQESUES TE OSBE-SE MBI PROJETIN E PERBASHKET PER CESHTJET E KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TE ORGANIZUAR. 2 QERSHOR 2021

Takim prezantues me perfaqesues te OSBE-se mbi Projetin e perbashket per ceshtjet e Korrupsionit dhe Krimit te Organizuar.

2 Qershor 2021

Takim prezantues me shefin e Departamentit Ligjor dhe të Drejtave të Njeriut, Prezenca e OSBE-së në Shqipëri, Z. Claudio Pala mbi Projektin e përbashkët “Mbështetje për një administrim më efektiv të drejtësisë në çështjet e korrupsionit dhe krimit të organizuar në Shqipëri përmes monitorimit të proceseve gjyqësore”, që po zbatohet nga Prezenca e OSBE-së në Shqipëri, financuar nga BE.

Projekti do të na mbështesë gjyqtarët e GJKKO-së, duke ofruar rekomandime në funksion të efikasitetit të rasteve të korrupsionit dhe krimit të organizuar, në përputhje me standartet ndërkombëtare dhe europiane, duke formuar një sistem gjyqësor bazuar në parimet thelbësore të funksionimit të një gjyqësori të denjë për Shqipërinë evropiane.

Së shpejti do të nëshkruhet Marrëveshja e Mirëkuptimit (MoU) midis Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë Prezenca në Shqipëri dhe Gjykatës Speciale të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar dhe Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar për bashkpëunimin dhe bashkërendimin e zbatimit të projektit të financuar nga BE-ja për ‘mbështetjen e një administrimi me efektiv të drejtësisë në çështjet e korrupsionit dhe krimit të organizuar në shqipëri përmjet monitorimit të seancave gjyqësore’.