Personeli dhe organigrama

Personeli

Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar përbëhet nga 16 gjyqtarë dhe nga 36 punonjës të administratës gjyqësore (personel administrativ-financiar, sekretare dhe personel mbështetës).

Lista e gjyqtarëve të Gjykatës së Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar

Nr. R. Emri Mbiemri Detyra
 1  Irena GJOKA  Zëvendëskryetare
 2  Daniela SHIRKA  Gjyqtare
 3  Erjon ÇELA  Gjyqtar
 4  Etleva DEDA  Gjyqtare
 5  Flora HAJREDINAJ  Gjyqtare
 6  Iliriana OLLDASHI  Gjyqtare