Personeli dhe organigrama

Personeli

Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar përbëhet nga 16 gjyqtarë dhe nga 36 punonjës të administratës gjyqësore (personel administrativ-financiar, sekretare dhe personel mbështetës).

Lista e gjyqtarëve të Gjykatës së Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar

Nr. R. Emri Mbiemri Detyra
 1 Irena GJOKA  Zëvendëskryetare
 2 Etleva DEDA  Gjyqtare
 3 Flora HAJREDINAJ  Gjyqtar
 4 Erjon ÇELA  Gjyqtare
 5 Erjon BANI  Gjyqtare
 6 Flojera DAVIDHI  Gjyqtare
 7 Atalanta ZEQIRAJ  Gjyqtare
 8 Elsa ULLIRI  Gjyqtare
 9 Rudina PALLOJ  Gjyqtare