Njoftime për shpallje konkurrimi për vend të lirë pune

Njoftime për shpallje konkurrimi për vend të lirë pune

Rezultate: 64 Faqe 1 nga 7

Njoftim fituesi për pozicionin “specialist elektrik”

Për 1 (një) vend, në pozicionin Specialist (elektrik)NJOFTIM PËR SHPALLJE KONKURRIMI PËR VEND TË LIRË PUNE

Për 1 (një) vend, në pozicionin Specialist (elektrik)


NJOFTIM PËR SHPALLJE KONKURRIMI PËR VEND TË LIRË PUNE

Për 1 (një) vend, Specialist Elektrik


NJOFTIM PËR SHPALLJE KONKURRIMI PËR VEND TË LIRË PUNE

Për 1 (një) vend, Specialist Ing. Mekanik


NJOFTIM fituesi për pozicionin “shofer”.

Për 2 (dy) vende, në pozicionin ShoferNJOFTIM PËR SHPALLJE KONKURRIMI PËR VEND TË LIRË PUNE

Për 2 (dy) vende, në pozicionin Shofer


NJOFTIM PËR SHPALLJE KONKURRIMI PËR VEND TË LIRË PUNE

Për 1 (një) vend, në pozicionin Sanitares me Kontratë të përkohshme


NJOFTIM PËR SHPALLJE KONKURRIMI PËR VEND TË LIRË PUNE

Për 1 (një) vend, në pozicionin Ftues me Kontratë të përkohshme


Rezultate: 64 Faqe 1 nga 7