Njoftime për shpallje konkurrimi për vend të lirë pune

Njoftime për shpallje konkurrimi për vend të lirë pune

Rezultate: 61 Faqe 1 nga 7

NJOFTIM PËR SHPALLJE KONKURRIMI PËR VEND TË LIRË PUNE

Për 1 (një) vend, Specialist Elektrik


NJOFTIM PËR SHPALLJE KONKURRIMI PËR VEND TË LIRË PUNE

Për 1 (një) vend, Specialist Ing. Mekanik


NJOFTIM fituesi për pozicionin “shofer”.

Për 2 (dy) vende, në pozicionin ShoferNJOFTIM PËR SHPALLJE KONKURRIMI PËR VEND TË LIRË PUNE

Për 2 (dy) vende, në pozicionin Shofer


NJOFTIM PËR SHPALLJE KONKURRIMI PËR VEND TË LIRË PUNE

Për 1 (një) vend, në pozicionin Sanitares me Kontratë të përkohshme


NJOFTIM PËR SHPALLJE KONKURRIMI PËR VEND TË LIRË PUNE

Për 1 (një) vend, në pozicionin Ftues me Kontratë të përkohshme


NJOFTIM PËR SHPALLJE KONKURRIMI PËR VEND TË LIRË PUNE

Për 2 (dy) vende, në pozicionin Protokoll/Arkiv me Kontratë të përkohshme


NJOFTIM MBI SHPALLJEN E KANDIDATËVE FITUES PËR LËVIZJEN PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE SEKRETARE GJYQËSORE

-3 (tre) kandidatët fitues në pozicionin Sekretar/e Gjyqësor, në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar


Njoftim mbi vlerësimin profesional të kandidatëve të kualifikuar për lëvizjen paralele në kategorinë ekzekutive sekretare gjyqësore

Për 3 (tre) vende vakante në pozicionin Sekretar/e Gjyqësor/e, do të zhvillohet në datën 07.09.2022, ora 11:00, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, nga Këshilli i Gjykatës


Rezultate: 61 Faqe 1 nga 7