Njoftime për shpallje konkurrimi për vend të lirë pune

Njoftime për shpallje konkurrimi për vend të lirë pune

Rezultate: 90 Faqe 1 nga 9

NJOFTIM PËR SHPALLJE KONKURRIMI PËR VEND TË LIRË PUNE

Për 2 (dy) vende, në pozicionin Punonjës Arkivi me Kontratë të përkohshme


NJOFTIM PËR SHPALLJE KONKURRIMI PËR VEND TË LIRË PUNE

Për 1 (një) vend, në pozicionin Sanitares me Kontratë të përkohshme


NJOFTIM PËR SHPALLJE KONKURRIMI PËR VEND TË LIRË PUNE

Për 1 (nje) vend, në pozicionin Shofer


NJOFTIM PËR SHPALLJE KONKURRIMI PËR VEND TË LIRË PUNE

Për 1 (nje) vend, në pozicionin Shofer


NJOFTIM MBI SHPALLJEN E KANDIDATIT FITUES PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE “SEKRETAR/E GJYQËSOR”.

Për 1 (një) vend vakant në pozicionin Sekretar/e Gjyqësor, në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e OrganizuarNjoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për lëvizje paralele në kategorinë ekzekutive “Specialist për Statistikat Gjyqësore”, në Sektorin e Teknologjisë së Informacionit, Statistikave dhe Marrëdhënieve me Publikun, Median dhe me Jashtë

Për 1 (një) pozicion – “Specialist për Statistikat Gjyqësore”, në Sektorin e Teknologjisë së Informacionit, Statistikave dhe Marrëdhënieve me Publikun, Median dhe me Jashtë, kategoria IV-I.


Njoftim mbi përfundimin e procedurës së lëvizjes paralele në kategorinë ekzekutive “Specialist i Prokurimit Publik”, në Sektorin e Burimeve Njerëzore, Shërbimeve Mbështetëse dhe Prokurimeve.

Për 1 (një) pozicion – “Specialist i Prokurimit Publik”, në Sektorin e Burimeve Njerëzore, Shërbimeve Mbështetëse dhe Prokurimeve, kategoria IV-I.


SHPALLJE PËR LËVIZJEN PARALELE DHE PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR NË KATEGORINË EKZEKUTIVE “SPECIALIST PËR STATISTIKAT GJYQËSORE”, NË SEKTORIN E TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT, STATISTIKAVE DHE MARRËDHËNIEVE ME PUBLIKUN, MEDIAN DHE ME JASHTË.

Për 1 (një) pozicion – “Specialist për Statistikat Gjyqësore”, në Sektorin e Teknologjisë së Informacionit, Statistikave dhe Marrëdhënieve me Publikun, Median dhe me Jashtë, kategoria IV-I.


SHPALLJE PËR LËVIZJEN PARALELE DHE PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR NË KATEGORINË EKZEKUTIVE “SPECIALIST I PROKURIMIT PUBLIK”, NË SEKTORIN E BURIMEVE NJERËZORE, SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE DHE PROKURIMEVE.

Për 1 (një) pozicion – “Specialist i Prokurimit Publik”, në Sektorin e Burimeve Njerëzore, Shërbimeve Mbështetëse dhe Prokurimeve, kategoria IV-I.


Rezultate: 90 Faqe 1 nga 9