Njoftime për shpallje konkurrimi për vend të lirë pune

Njoftime për shpallje konkurrimi për vend të lirë pune

Rezultate: 92 Faqe 10 nga 10

NJOFTIM PËR SHPALLJE KONKURRIMI PËR VEND TË LIRË PUNE

Për 4 (katër) vende, në pozicionin Sekretare gjyqësore, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.


PËR SHPALLJE KONKURRIMI PËR VEND TË LIRË PUNE

Për 4 (katër) vende, në pozicionin Shofer, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.


Rezultate: 92 Faqe 10 nga 10