Njoftime për shpallje konkurrimi për vend të lirë pune

Njoftime për shpallje konkurrimi për vend të lirë pune

Rezultate: 90 Faqe 9 nga 9

NJOFTIM PËR SHPALLJE KONKURRIMI PËR LËVIZJE PARALELE SEKRETARE

Për 2 (dy) vende, në pozicionin Sekretare gjyqësore, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar


NJOFTIM PËR SHPALLJE KONKURRIMI PËR LËVIZJE PARALELE SPECIALIST IT

Për 2 (dy) vend, në pozicionin Specialist IT, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.


NJOFTIM PËR SHPALLJE KONKURRIMI PËR VEND TË LIRË PUNE

Për 2 (dy) vende, në pozicionin Shofer, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.


NJOFTIM PËR SHPALLJE KONKURRIMI PËR VEND TË LIRË PUNE

Për 2 (dy) vende, në pozicionin nëpunës gjyqësor, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.


NJOFTIM PËR SHPALLJE KONKURRIMI PËR VEND TË LIRË PUNE

Për 1 (një) vend, në pozicionin Specialist në Sektorin e Shërbimeve Mbështetëse (S SH M), pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.


NJOFTIM PËR SHPALLJE KONKURRIMI PËR VEND TË LIRË PUNE

Për 1 (një) vend, në pozicionin Ekonomiste (Specialist prokurimesh & magazine në degën e buxhetit), pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.


NJOFTIM PËR SHPALLJE KONKURRIMI PËR VEND TË LIRË PUNE

Për 2 (dy) vende, në pozicionin nëpunës gjyqësore, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.


NJOFTIM PËR SHPALLJE KONKURRIMI PËR VEND TË LIRË PUNE

Për 1 (një) vend, në pozicionin Specialist IT, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.


NJOFTIM PËR SHPALLJE KONKURRIMI PËR VEND TË LIRË PUNE

Për 4 (katër) vende, në pozicionin Sekretare gjyqësore, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.


PËR SHPALLJE KONKURRIMI PËR VEND TË LIRË PUNE

Për 4 (katër) vende, në pozicionin Shofer, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.


Rezultate: 90 Faqe 9 nga 9