Njoftime për shpallje konkurrimi për vend të lirë pune

Njoftime për shpallje konkurrimi për vend të lirë pune

Rezultate: 90 Faqe 2 nga 9


Njoftim mbi shpalljen e kandidatit fitues për lëvizje paralele në kategorinë ekzekutive “sekretar/e gjyqësor”.

Për 1 (një) vend vakant në pozicionin Sekretar/e Gjyqësor, në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e OrganizuarNjoftim mbi shpalljen e kandidatit fitues për ngritjen në detyrë në kategorinë e ulët drejtuese “Shef Sektori, në Sektorin e Teknologjisë së Informacionit, Statistikave dhe Marrëdhënieve me Publikun, Median dhe me Jashtë”.

Për 1 (një) vend vakant në pozicionin “Shef Sektori, në Sektorin e Teknologjisë së Informacionit, Statistikave dhe Marrëdhënieve me Publikun, Median dhe me Jashtë”.


Njoftim mbi shpalljen e kandidatit fitues për ngritjen në detyrë në kategorinë e ulët drejtuese “Shef Sektori, në Sektorin Burimeve Njerëzore, Shërbimeve Mbështetëse dhe Prokurimeve”.

Për 1 (një) vend vakant në pozicionin “Shef Sektori, në Sektorin Burimeve Njerëzore, Shërbimeve Mbështetëse dhe Prokurimeve”.


Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për ngritje në detyrë, në kategorinë e ulët drejtuese, “Shef Sektori, në Sektorin e Protokollit, Arkivës dhe Koordinimit të Zyrave të Shërbimit”.

Për 1 (një) vend vakant në pozicionin “Shef Sektori, në Sektorin e Protokollit, Arkivës dhe Koordinimit të Zyrave të Shërbimit”, në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar


Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për ngritjen në detyrë në kategorinë e ulët drejtuese “Shef Sektori, në Sektorin e Teknologjisë së Informacionit, Statistikave dhe Marrëdhënieve me Publikun, Median dhe me Jashtë”.

Për 1 (një) vend vakant në pozicionin “Shef Sektori, në Sektorin e Teknologjisë së Informacionit, Statistikave dhe Marrëdhënieve me Publikun, Median dhe me Jashtë”.


Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për ngritjen në detyrë në kategorinë e ulët drejtuese “Shef Sektori, në Sektorin Burimeve Njerëzore, Shërbimeve Mbështetëse dhe Prokurimeve”.

Për 1 (një) vend vakant në pozicionin “Shef Sektori, në Sektorin Burimeve Njerëzore, Shërbimeve Mbështetëse dhe Prokurimeve”.


Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për pranim në shërbimin civil gjyqësor në kategorinë e mesme drejtuese, “Drejtor, në Drejtorinë e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar”.

Për 1 (një) vend vakant në pozicionin “Drejtor, në Drejtorinë e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar”, në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar


Rezultate: 90 Faqe 2 nga 9