Njoftime për shpallje konkurrimi për vend të lirë pune

Njoftime për shpallje konkurrimi për vend të lirë pune

Rezultate: 92 Faqe 2 nga 10

SHPALLJE PËR LËVIZJEN PARALELE DHE PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR NË KATEGORINË EKZEKUTIVE “SPECIALIST PËR STATISTIKAT GJYQËSORE”, NË SEKTORIN E TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT, STATISTIKAVE DHE MARRËDHËNIEVE ME PUBLIKUN, MEDIAN DHE ME JASHTË.

Për 1 (një) pozicion – “Specialist për Statistikat Gjyqësore”, në Sektorin e Teknologjisë së Informacionit, Statistikave dhe Marrëdhënieve me Publikun, Median dhe me Jashtë, kategoria IV-I.


SHPALLJE PËR LËVIZJEN PARALELE DHE PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR NË KATEGORINË EKZEKUTIVE “SPECIALIST I PROKURIMIT PUBLIK”, NË SEKTORIN E BURIMEVE NJERËZORE, SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE DHE PROKURIMEVE.

Për 1 (një) pozicion – “Specialist i Prokurimit Publik”, në Sektorin e Burimeve Njerëzore, Shërbimeve Mbështetëse dhe Prokurimeve, kategoria IV-I.
Njoftim mbi shpalljen e kandidatit fitues për lëvizje paralele në kategorinë ekzekutive “sekretar/e gjyqësor”.

Për 1 (një) vend vakant në pozicionin Sekretar/e Gjyqësor, në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e OrganizuarNjoftim mbi shpalljen e kandidatit fitues për ngritjen në detyrë në kategorinë e ulët drejtuese “Shef Sektori, në Sektorin e Teknologjisë së Informacionit, Statistikave dhe Marrëdhënieve me Publikun, Median dhe me Jashtë”.

Për 1 (një) vend vakant në pozicionin “Shef Sektori, në Sektorin e Teknologjisë së Informacionit, Statistikave dhe Marrëdhënieve me Publikun, Median dhe me Jashtë”.


Njoftim mbi shpalljen e kandidatit fitues për ngritjen në detyrë në kategorinë e ulët drejtuese “Shef Sektori, në Sektorin Burimeve Njerëzore, Shërbimeve Mbështetëse dhe Prokurimeve”.

Për 1 (një) vend vakant në pozicionin “Shef Sektori, në Sektorin Burimeve Njerëzore, Shërbimeve Mbështetëse dhe Prokurimeve”.


Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për ngritje në detyrë, në kategorinë e ulët drejtuese, “Shef Sektori, në Sektorin e Protokollit, Arkivës dhe Koordinimit të Zyrave të Shërbimit”.

Për 1 (një) vend vakant në pozicionin “Shef Sektori, në Sektorin e Protokollit, Arkivës dhe Koordinimit të Zyrave të Shërbimit”, në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar


Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për ngritjen në detyrë në kategorinë e ulët drejtuese “Shef Sektori, në Sektorin e Teknologjisë së Informacionit, Statistikave dhe Marrëdhënieve me Publikun, Median dhe me Jashtë”.

Për 1 (një) vend vakant në pozicionin “Shef Sektori, në Sektorin e Teknologjisë së Informacionit, Statistikave dhe Marrëdhënieve me Publikun, Median dhe me Jashtë”.


Rezultate: 92 Faqe 2 nga 10