Njoftime për shpallje konkurrimi për vend të lirë pune

Njoftime për shpallje konkurrimi për vend të lirë pune

Rezultate: 90 Faqe 3 nga 9

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR lëvizje paralele në kategorinë ekzekutive “sekretar/e gjyqësor”

Për 1 (një) vend vakant në pozicionin Sekretar/e Gjyqësor, në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar


SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE, NGRITJE NË DETYRË DHE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE

Për 1 (një) vend, në pozicionin: Shef Sektori, në Sektorin e Protokollit, Arkivës dhe Koordinimit të Zyrave të Shërbimit


SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE, NGRITJE NË DETYRË DHE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE

Për 1 (një) vend, në pozicionin: Shef Sektori, në Sektorin e Teknologjisë së Informacionit, Statistikave dhe Marrëdhënieve me Publikun, Median dhe me Jashtë


SHPALLJE PËR PËR LËVIZJE PARALELE, NGRITJE NË DETYRË DHE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE

ër 1 (një) vend, në pozicionin: Shef Sektori, në Sektorin Burimeve Njerëzore, Shërbimeve Mbështetëse dhe Prokurimeve


SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE, NGRITJE NË DETYRË DHE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR NË KATEGORINË E MESME DREJTUESE

Për 1 (një) vend, në pozicionin: Drejtor, në Drejtorinë e Buxhetit dhe Menaxhimit FinanciarNjoftim fituesi për pozicionin “specialist elektrik”

Për 1 (një) vend, në pozicionin Specialist (elektrik)NJOFTIM PËR SHPALLJE KONKURRIMI PËR VEND TË LIRË PUNE

Për 1 (një) vend, në pozicionin Specialist (elektrik)


NJOFTIM PËR SHPALLJE KONKURRIMI PËR VEND TË LIRË PUNE

Për 1 (një) vend, Specialist Elektrik


Rezultate: 90 Faqe 3 nga 9