Njoftime për shpallje konkurrimi për vend të lirë pune

Njoftime për shpallje konkurrimi për vend të lirë pune

Rezultate: 53 Faqe 3 nga 6

NJOFTIM MBI PËRFUNDIMIN E PROÇEDURËS SË LËVIZJES PARALELE NË POZICIONIN “ARKIVIST/E

Njoftim mbi përfundimin e proçedurës së lëvizjes paralele në pozicionin “Arkivist/e


NJOFTIM PËR SHPALLJE KONKURRIMI PËR VEND TË LIRË PUNE

Për 1 (një) vend, në pozicionin Specialist (elektrik) në Sektorin e Shërbimeve Mbështetëse (S.SH.M.), pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.


NJOFTIM PËR SHPALLJE KONKURRIMI PËR VEND TË LIRË PUNE

PËR SHPALLJE KONKURRIMI PËR LËVIZJE PARALELE DHE PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR NË KATEGORINË EKZEKUTIVE ARKIVIST/E


Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për lëvizje paralele në kategorinë ekzekutive

3 (tre) vende vakante në pozicionin Sekretar/e Gjyqësor, në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar

Kandidatët e kualifikuar për të vazhduar në fazën e dytë të konkurrimit janë:


NJOFTIM PËR SHPALLJE KONKURRIMI PËR VEND TË LIRË PUNE

Për 1 (një) vend, në pozicionin Shofer, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar


NJOFTIM PËR SHPALLJE KONKURRIMI PËR VEND TË LIRË PUNE

Për 1 (një) vend, në pozicionin Nëpunës gjyqësor, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.


NJOFTIM PËR SHPALLJE KONKURRIMI PËR VEND TË LIRË PUNE

Për 1 (një) vend, në pozicionin Specialist (elektrik) në Sektorin e Shërbimeve Mbështetëse (S.SH.M.), pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.


Njoftim mbi shpalljen e kandidatëve fitues për pranimin në shërbimin civil gjyqësor, në kategorinë ekzekutive.

2 (dy) vende vakant në pozicionin Specialist IT, në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar

Kandidatët fitues të shpallur nga Këshilli i Gjykatës janë


Njoftim mbi shpalljen e kandidates fituese për pranimin në shërbimin civil gjyqësor, në kategorinë ekzekutive.

1 (një) vend vakant në pozicionin Ekonomiste/Financiere (specialist finance dhe Buxheti), në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar

  • Kandidate fituese e shpallur nga Këshilli i Gjykatës është:


Njoftim mbi rezultatet e testimit me shkrim për pranimin në shërbimin civil gjyqësor të një Ekonomiste/Financiere (Specialist finance dhe buxheti)

  • Kandidatët e kualifikuar për të vazhduar në fazën e dytë të Vlerësimit profesional, (testimin me gojë), janë:


Rezultate: 53 Faqe 3 nga 6