Njoftime për shtyp

Rezultate: 12 Faqe 2 nga 2

Njoftim

Njoftojmë subjektet procedurale, avokatët, personat e interesuar, median dhe publikun se Gjykata e Posacme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, në bazë të Vendimit nr. 127 datë 10.03.2020 “Për pezullimin e veprimtarisë gjyqsore dhe shërbimeve në të gjitha gjykatat e RSH “, në kuadër të masave për të parandaluar përhapjen e virusit COVID 2019, dhe mbrotjes së popullatës, do të pezullojë seancat gjyqsore dhe shërbimet e tjera administrative për një periudhë dy javore.


NJOFTIM PËR SHTYP

Me Vendimin Nr. 286, datë 18.12.2019 "Për fillimin e funksionimit të Gjykatave të Posaçme për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar" të Këshillit të Lartë Gjyqësor, është vendosur fillimi i funksionimit të Gjykatave të Posaçme për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar më datë 19.12.2019.


Rezultate: 12 Faqe 2 nga 2