Njoftime

Rezultate: 85 Faqe 3 nga 9

Njoftim fituesi për pozicionin “nëpunës gjyqësor”

1 (një) vend vakant në pozicionin Nëpunës gjyqësor, në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar

Kandidati fitues u shpall


Njoftim fituesi për pozicionin “shofer”.

1 (një) vend vakant në pozicionin Shofer, në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar

Kandidati fitues u shpall:


Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për pozicionin “nëpunës gjyqësor''

1 (një) vend vakant në pozicionin Nëpunës gjyqësor, në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar

Kandidatët e kualifikuar për të vazhduar në fazën e dytë të konkurrimit janë:


Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për pozicionin “shofer”.

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për pozicionin “shofer”.

Kandidatët e kualifikuar për të vazhduar në fazën e dytë të konkurrimit janë


Njoftim mbi shpalljen e kandidatëve fitues për lëvizje paralele në kategorinë ekzekutive

3 (tre) vende vakante në pozicionin Sekretar/e Gjyqësor, në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar

Kandidatët e fitues të shpallur nga Këshilli i Gjykatës janë:


Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për lëvizje paralele në kategorinë ekzekutive

3 (tre) vende vakante në pozicionin Sekretar/e Gjyqësor, në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar

Kandidatët e kualifikuar për të vazhduar në fazën e dytë të konkurrimit janë:


NJOFTIM PËR SHPALLJE KONKURRIMI PËR VEND TË LIRË PUNE

Për 1 (një) vend, në pozicionin Shofer, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar


NJOFTIM PËR SHPALLJE KONKURRIMI PËR VEND TË LIRË PUNE

Për 1 (një) vend, në pozicionin Nëpunës gjyqësor, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.


NJOFTIM PËR SHPALLJE KONKURRIMI PËR VEND TË LIRË PUNE

Për 1 (një) vend, në pozicionin Specialist (elektrik) në Sektorin e Shërbimeve Mbështetëse (S.SH.M.), pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.


Njoftim mbi shpalljen e kandidatëve fitues për pranimin në shërbimin civil gjyqësor, në kategorinë ekzekutive.

2 (dy) vende vakant në pozicionin Specialist IT, në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar

Kandidatët fitues të shpallur nga Këshilli i Gjykatës janë


Rezultate: 85 Faqe 3 nga 9