Vendime të Këshillit të Gjykatës së Posaçme

Vendime të Këshillit të Gjykatës së Posaçme

Rezultate: 53 Faqe 4 nga 6

VENDIM

MIRATIMIN E KËRKESËS PËR DORËHEQJE NGA POZICIONI I PUNËS SË SEKRETARES GJYQËSORE PRANË GJYKATËS SË POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, TË ZJ. EVALDA JERA


VENDIM

MIRATIMIN E KËRKESËS PËR DORËHEQJE NGA POZICIONI I PUNËS SË SEKRETARES GJYQËSORE PRANË GJYKATËS SË POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, TË ZJ. RILINA VATA


VENDIM

REVOKIMIN E VENDIMIT NR.2, DATË 31.05.2023 TË KËSHILLIT TË GJYKATËS


VENDIM

Për miratimin e projekt-buxhetit për vitet 2024-2026, faza e parë.


PROCES-VERBAL

Për miratimin e projekt-buxhetit për vitet 2024-2026, faza e parë, të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar nga Keshilli i Gjykates.


VENDIM

Për caktimin e pikës së kontaktit me Këshillin e Lartë Gjyqësor për monitorimin dhe zbatimin e planit të komunikimit.


VENDIM

Për pranimin e dorëheqjes së sekretares gjyqësore Blerta Martini nga pozicioni i punës së saj si sekretare gjyqësore


VENDIM

Për miratimin e Projektbuxhetit të viteve 2023 - 2025


VENDIM

Për revokimin e vendimit të emërimit të znj. Arta Marku, në detyrën e sekretares gjyqësore, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar


VENDIM

Për emërimin e znj. Arta Marku, në detyrën e sekretares gjyqësore, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar


Rezultate: 53 Faqe 4 nga 6