Vendime të Këshillit të Gjykatës së Posaçme

Vendime të Këshillit të Gjykatës së Posaçme

Rezultate: 53 Faqe 1 nga 6

VENDIM

PËR “CAKTIMIN E PIKËS SË KONTAKTIT ME KËSHILLIN E LARTË GJYQËSOR PËR MONITORIMIN DHE ZBATIMIN E PLANIT TË KOMUNIKIMIT"


VENDIM

PËR "MIRATIMIN E PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM PËR VITET 2025-2027 FAZA E DYTE, TEKNIKE"


VENDIM

PËR “TRANSFERIMIN E PËRKOHSHËM TË ZJ. ELSA LITA, PËR TË USHTRUAR DETYRËN E "NËPUNËSIT CIVIL GJYQËSOR", NË POZICIONIN E PUNËS "SPECIALIST I MARRËDHËNIEVE ME PUBLIKUN, MEDIAN DHE ME JASHTË, NË SEKTORIN E TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT, STATISTIKAVE DHE MARRËDHENIEVE ME PUBLIKUN, MEDIAN DHE ME JASHTË", PRANË GJYKATËS SË POCAÇME TË SHAKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR"


VENDIM

PËR “TRANSFERIMIN E PËRHERSHËM TË ZNJ. DINORA ALEKSI, PËR TË USHTRUAR DETYREN E "NËPUNESIT CIVIL GJYQSOR”, NË POZICIONIN E PUNËS "SPECIALIST I PROTOKOLLIT" NË SEKTORIN E PROTOKOLL - ARKIVËS, PRANË GJYKATËS SË POCAÇME TË SHAKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR"


VENDIM

PËR “CAKTIMIN PËRKOHËSISHT TË Z. DAVID NIKAJ, PËR TË USHTRUAR DETYRËN E “NËPUNËSIT CIVIL GJYQËSOR”, NË POZICIONIN E PUNËS “SPECIALIST I SHËRBIMEVE MBËSHETËSE”, NË SEKTORIN E BURIMEVE NJERËZORE, SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE DHE PROKURIMEVE PRANË GJYKATËS SË POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR”


VENDIM

PËR “CAKTIMIN PËRKOHËSISHT TË Z. ILIA KOÇOLLARI, PËR TË USHTRUAR DETYRËN E “NËPUNËSIT CIVIL GJYQËSOR”, NË POZICIONIN E PUNËS “SPECIALIST I SHËRBIMEVE MBËSHETËSE”, NË SEKTORIN E BURIMEVE NJERËZORE, SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE DHE PROKURIMEVE PRANË GJYKATËS SË POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR”


VENDIM

PËR “CAKTIMIN PËRKOHËSISHT TË Z. PETRIT MEÇANI, PËR TË USHTRUAR DETYRËN E “NËPUNËSIT CIVIL GJYQËSOR”, NË POZICIONIN E PUNËS “SPECIALIST I SHËRBIMEVE MBËSHETËSE”, NË SEKTORIN E BURIMEVE NJERËZORE, SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE DHE PROKURIMEVE PRANË GJYKATËS SË POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR”


VENDIM

PËR “CAKTIMIN PËRKOHËSISHT TË Z. GRISELT MARKU, PËR TË USHTRUAR DETYRËN E “NËPUNËSIT CIVIL GJYQËSOR”, NË POZICIONIN E PUNËS “SPECIALIST I SHËRBIMEVE GJYQËSORE” PRANË GJYKATËS SË POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR


VENDIM

PËR “CAKTIMIN PËRKOHËSISHT TË Z. ARDI TRESKA, PËR TË USHTRUAR DETYRËN E “NËPUNËSIT CIVIL GJYQËSOR”, NË POZICIONIN E PUNËS “SPECIALIST I SHËRBIMEVE GJYQËSORE” PRANË GJYKATËS SË POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR


VENDIM

PËR “CAKTIMIN PËRKOHËSISHT TË Z. ADONIS MEMA, PËR TË USHTRUAR DETYRËN E “NËPUNËSIT CIVIL GJYQËSOR”, NË POZICIONIN E PUNËS “SPECIALIST I SHËRBIMEVE GJYQËSORE” PRANË GJYKATËS SË POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR


Rezultate: 53 Faqe 1 nga 6