Urdhëra thirrje per gjykim

Urdhëra thirrje per gjykim

Rezultate: 493 Faqe 1 nga 50

NJOFTIM ME SHPALLJE PER PROÇES GJYQSOR PER NJOFTIMIN E personit të lidhur Skënderije Lena

Proçesi gjyqësor është caktuar për t’u zhvilluar më datë 24.06.2024 ora 11:00
NJOFTIM ME SHPALLJE PER PROÇES GJYQSOR PER NJOFTIMIN E: Tor Sherri (Vitor) dhe Danjel Lalaj.

Proçesi gjyqësor është caktuar për t’u zhvilluar më datë 07.05.2024, ora 13:30NJOFTIM ME SHPALLJE PER PROÇES GJYQSOR PER NJOFTIMIN E: Erjon Ylber Cërriku.

Proçesi gjyqësor është caktuar për t’u zhvilluar më datë 25.04.2024, ora 12:00

Rezultate: 493 Faqe 1 nga 50