Urdhëra thirrje per gjykim

Urdhëra thirrje per gjykim

Rezultate: 279 Faqe 3 nga 28

NJOFTIM ME SHPALLJE PER PROÇES GJYQSOR PER NJOFTIMIN E: Denisa Dervishi, Eri Seiti, Aurel Alimeta,Ramiz Jahaj dhe Kastriot Toma.

Proçesi gjyqësor është caktuar për t’u zhvilluar më datë 02.02.2023, ditë e enjte, ora 09:00NJOFTIM ME SHPALLJE PER PROÇES GJYQSOR PER NJOFTIMIN E: Ylber Hoxha (Istrefi)

Proçesi gjyqësor është caktuar për t’u zhvilluar më datë datë 30.01.2023, ora 13:30


NJOFTIM ME SHPALLJE PER PROÇES GJYQSOR PER NJOFTIMIN E: FRANKLIN XHELAJ

Proçesi gjyqësor është caktuar për t’u zhvilluar më datë 27.01.2023, ora 14:30


NJOFTIM ME SHPALLJE PER PROÇES GJYQSOR PER NJOFTIMIN E VIKTIMES NË PROCES: Marie Zef Prenga

Proçesi gjyqësor është caktuar për t’u zhvilluar më datë 19.01.2023, ditë e Enjte, ora 14:00


NJOFTIM ME SHPALLJE PER PROÇES GJYQSOR PER NJOFTIMIN E: FRANKLIN XHELAJ

Proçesi gjyqësor është caktuar për t’u zhvilluar më datë 13.01.2023, ora 14:00NJOFTIM ME SHPALLJE PER PROÇES GJYQSOR PER NJOFTIMIN E: Shoqëria tregtare “Albtek Energy” shpk.

Proçesi gjyqësor është caktuar për t’u zhvilluar më datë 18.01.2023, ora 09:00


NJOFTIM ME SHPALLJE PER PROÇES GJYQSOR PER NJOFTIMIN E VIKTIMAVE NË PROCES: Shefqet Malko dhe Dea Malko

Proçesi gjyqësor është caktuar për t’u zhvilluar më datë 11.01.2023, ora 10:00


Rezultate: 279 Faqe 3 nga 28