Urdhëra thirrje per gjykim

Urdhëra thirrje per gjykim

Rezultate: 456 Faqe 4 nga 46

NJOFTIM ME SHPALLJE PER PROÇES GJYQSOR PER NJOFTIMIN E: Bruno Çobo

Proçesi gjyqësor është caktuar për t’u zhvilluar më datë 14.02.2024, ditë e Mërkurë, ora 09:30
NJOFTIM PËR GJYKATEN E POSAÇME TË APELIT; SEANCE GJYQESORE PËR: Arben Kaçorri, Besnik Kaçorri, Eljona Kaçorri, Marije Kaçorri, Valentino Kaçorri

Njoftim nga Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për seance gjyqësore qe do te zhvillohet më datë, 6 Shkurt 2024, ora 09:30


NJOFTIM PËR GJYKATEN E POSAÇME TË APELIT; SEANCE GJYQESORE PËR: 1. Armand/Edmond Marku; 2. Ledio/Gerti Hallkokondi/Marku; 3. Petro Branko; 4.Marta Branko; 5. Sandër Doda 6. Dorina Doda; 7. Angje Marku; 8. Prend Marku.

Njoftim nga Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për seance gjyqësore qe do te zhvillohet më datë, 07 Shkurt 2024 dhe orën 11:00NJOFTIM ME SHPALLJE PER PROÇES GJYQSOR PER NJOFTIMIN E VIKTIMAVE: ZHULJETA LAMAJ DHE KUDRETE ARSI

Proçesi gjyqësor është caktuar për t’u zhvilluar më datë 17.01.2024 ora 14:00


NJOFTIM ME SHPALLJE PER PROÇES GJYQSOR PER NJOFTIMIN E: Lulzim Berisha dhe Plaurent Dervishaj

Proçesi gjyqësor është caktuar për t’u zhvilluar më datë 17.01.2024 ora 14:00


NJOFTIM ME SHPALLJE PER PROÇES GJYQSOR PER NJOFTIMIN E: Endi Braçaj

Proçesi gjyqësor është caktuar për t’u zhvilluar më datë 2datë 26.01.2024, ora 09:00


NJOFTIM PËR GJYKATEN E POSAÇME TË APELIT; SEANCE GJYQESORE PËR: Viktor Shoraj (alias Robert Toro) dhe Julian Toro.

Njoftim nga Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për seance gjyqësore qe do te zhvillohet më datë, 06.02.2024, e Martë, ora 11:30


Rezultate: 456 Faqe 4 nga 46