Urdhëra thirrje per gjykim

Urdhëra thirrje per gjykim

Rezultate: 523 Faqe 6 nga 53

NJOFTIM ME SHPALLJE PER PROÇES GJYQSOR PER NJOFTIMIN E trashgimtarit të viktimës në proces, shtetasit turk SERDAL DURANAY

Proçesi gjyqësor është caktuar për t’u zhvilluar më datë datë 28.03.2024, ora 14:30


NJOFTIM ME SHPALLJE PER PROÇES GJYQSOR PER NJOFTIMIN E: Sokol Xhura, Akil Kulla

Proçesi gjyqësor është caktuar për t’u zhvilluar më datë 27.03.2024, ditë e mërkurë, ora 10:30


NJOFTIM ME SHPALLJE PER PROÇES GJYQSOR PER NJOFTIMIN E VIKTIMAVE: Edmond Saraçi, Paulin Papleka.

Proçesi gjyqësor është caktuar për t’u zhvilluar më datë 27.03.2024, ditë e Merkure, ora 10:30


NJOFTIM ME SHPALLJE PER PROÇES GJYQSOR PER NJOFTIMIN E VIKTIMAVE: Sonila Rreshka ,Marsel Jashari dhe Anisa Çupi

Proçesi gjyqësor është caktuar për t’u zhvilluar më datë 29.03.2024, ora 11:00

NJOFTIM ME SHPALLJE PER PROÇES GJYQSOR PER NJOFTIMIN E: Ylli Nazellari

Proçesi gjyqësor është caktuar për t’u zhvilluar më datë 13.03.2024, ditë e mërkurë, ora 10:00


NJOFTIM ME SHPALLJE PER PROÇES GJYQSOR PER NJOFTIMIN E: Xhoinaldo Voci

Proçesi gjyqësor është caktuar për t’u zhvilluar më datë 13.03.2024, ditë e mërkurë, ora 10:00


NJOFTIM ME SHPALLJE PER PROÇES GJYQSOR PER NJOFTIMIN E: Ilir Lamçe.

Proçesi gjyqësor është caktuar për t’u zhvilluar më datë 13.03.2024, ditë e mërkurë, ora 10:00


Rezultate: 523 Faqe 6 nga 53