Urdhëra thirrje per gjykim

Urdhëra thirrje per gjykim

Rezultate: 456 Faqe 7 nga 46

NJOFTIM PËR GJYKATEN E POSAÇME TË APELIT; SEANCE GJYQESORE PËR: TESI/SELIVAN BASHO, SATILNO BASHO, JETA BASHO/BUSHAJ, QATIP BASHO, SADETE BASHO

Njoftim nga Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për seance gjyqësore qe do te zhvillohet më datë, 01 Dhjetor 2023 ora 10:00
NJOFTIM ME SHPALLJE PER PROÇES GJYQSOR PER NJOFTIMIN E: Flori Pali, Fredi Pali

Proçesi gjyqësor është caktuar për t’u zhvilluar më datë datë 04.12.2023 ora 12:00NJOFTIM ME SHPALLJE PER PROÇES GJYQSOR PER NJOFTIMIN E: Aldo Braçaj

Proçesi gjyqësor është caktuar për t’u zhvilluar më datë datë 14.11.2023, ditë e Martë, ora 13:00


NJOFTIM ME SHPALLJE PER PROÇES GJYQSOR PER NJOFTIMIN E: Endi Braçaj

Proçesi gjyqësor është caktuar për t’u zhvilluar më datë datë 14.11.2023, ditë e Martë, ora 13:00

Rezultate: 456 Faqe 7 nga 46