Urdhëra thirrje per gjykim

Urdhëra thirrje per gjykim

Rezultate: 456 Faqe 5 nga 46


NJOFTIM ME SHPALLJE PER PROÇES GJYQSOR PER NJOFTIMIN E: Adhurim Qehajaj

Proçesi gjyqësor është caktuar për t’u zhvilluar më datë 26.01.2024, e Premte, ora 12:00


NJOFTIM ME SHPALLJE PER PROÇES GJYQSOR PER NJOFTIMIN E: Ermal Lama

Proçesi gjyqësor është caktuar për t’u zhvilluar më datë 26.01.2024, e Premte, ora 12:00


NJOFTIM PËR GJYKATEN E POSAÇME TË APELIT; SEANCE GJYQESORE PËR: Viktor Shoraj (alias Robert Toro), Julian Toro, Naim Toro dhe Mimoza Mana

Njoftim nga Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për seance gjyqësore qe do te zhvillohet më datë, 15.01.2024, e Hënë, ora 12:00.NJOFTIM ME SHPALLJE PER PROÇES GJYQSOR PER NJOFTIMIN E: JEMIN SHERA

Proçesi gjyqësor është caktuar për t’u zhvilluar më datë 11.01.2024 ora 14:00


NJOFTIM ME SHPALLJE PER PROÇES GJYQSOR PER NJOFTIMIN E: Adhurim Qehajaj

Proçesi gjyqësor është caktuar për t’u zhvilluar më datë 11.01.2024, e Enjte ora 12:00


NJOFTIM ME SHPALLJE PER PROÇES GJYQSOR PER NJOFTIMIN E: Ermal Lama dhe Fatmir Ejupi.

Proçesi gjyqësor është caktuar për t’u zhvilluar më datë 11.01.2024, e Enjte ora 12:00Rezultate: 456 Faqe 5 nga 46