Urdhëra thirrje per gjykim

Urdhëra thirrje per gjykim

Rezultate: 541 Faqe 5 nga 55NJOFTIM ME SHPALLJE PER PROÇES GJYQSOR PER NJOFTIMIN E personit të lidhur Skënderije Lena

Proçesi gjyqësor është caktuar për t’u zhvilluar më datë 24.06.2024 ora 11:00
Rezultate: 541 Faqe 5 nga 55