Urdhëra thirrje per gjykim

NJOFTIM ME SHPALLJE PER PROÇES GJYQSOR PER NJOFTIMIN E VIKTIMAVE: Kurt Richard Gustav Heidenfelder, Dorothea Krauss, Annett Reinhard, Andre Holger Gierth, Robert Jakob Schmid ETJ.

Logo koka dokumentit

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
     GJYKATA E POSAÇME E SHKALLËS SË PARË
     PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR

Nr.72Akti                                                                                          Tiranë, më datë 25.04.2024

Lënda:   Kërkohet afishimi i urdhërit të njoftimit të viktimave.

                                   KRYESEKRETARISË PRANË KËSAJ GJYKATE

datë 09.05.2024, ditë e enjte, ora 11:30, në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, është caktuar për t`u zhvilluar seanca gjyqësore për gjykimin e çështjes penale që i përket:

KËRKUES: Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar Tiranë.

NË NGARKIM TË TË PANDEHURVE

1.Adrian Korriku, i biri i Pjetër dhe i Marie, lindur me 20.09.1993, në Mamurras, Laç, shtetësia Shqipëtare, arsimi i lartë, profesioni programues IT, gjendja familjare beqar (në bashkëjetesë), banues në Tiranë, Rr. “Xhanfize Keko” Tiranë, apartament kati i 6-të, pranë Universitetit Europian, i padënuar më parë, identifikuar me numër personal “J30920051V”, me masë sigurimi arrest në burg”.

2.Irisa Puca, e bija e Saba dhe e Nazmie, lindur me 12.04.1991, në Tiranë, shtetësia Shqipëtare, arsimi i Lartë, profesioni Informaticiene, gjendja familjare beqare (në bashkëjetesë), banues në Tiranë, Rr. “Xhanfize Keko” Tiranë, apartament kati i 6-të, pranë Universitetit Europin, e padënuar më parë, identifikuar me dokumentin pasportë me nr.BD6059158 me numër personal “J15412064F”, me masë sigurimi “arrest në shtëpi”.

TË AKUZUAR: Për kryerjen e veprave penale të “Mashtrimit kompjuterik”, në dëm të disa personave, në bashkëpunim në formën e grupit të strukturuar kriminal, “Pjesëmarrjes në grup të strukturuar kriminal”, parashikuar si vepra penale nga nenet 143/b/2, 28/4, 333/a/2 dhe 334/1 të Kodit Penal.

VIKTIMA TË VEPRËS PENALE:

Kurt Richard Gustav Heidenfelder; Dorothea Krauss; Annett Reinhard; Andre, Holger Gierth; Robert, Jakob Schmid; Inge, Martina Trinkaus; Jaroslava Bayer, Franziska Berger; Horst Borschel; Rosina, Elisabeth Bruma; Demir Nüreldin; Enjilian Edik; Ulrich Roth; Franz Josef Santl; Harald Wilhelm Zilling; Karl Bohne; Burkhard Bröcklin; Hans-Joachim Wolfgang Fischer; Manfred Werner Grottke; Manfred Otto Hoffmann; Heinrich Kurz; Jaroslava Bayer; Hans Erich Wastian; Raimund Schranz; Thomas Albert Winkler; Bilnur Kaptan; Silke Bauer; Klaus Karl Borbonus; Juta Gisela Helbig; Edelgard Christina; Hans-Joachim Wörn; Johannes Georg Bauer; Wolfgang Heichel; Manfred Karl Stickel; Häfele Markus Andreas; Peter Kroiß; Hacker Martin; Dieter Oswald Kleinert; Thomas Werner; Iris Silvia Wüster; Anastasia Stroh Stettinger; Hans – Dieter Herzog; Hans Elmar Franz, Paul Kunstwadl; Peter Sandor Lang; Nova Larysa; Nökel Friedhelm Herbert; Strobel Arne; Krallinger Josef; Kurz Heinrich Eberhardt Joachim; Heinrich Eberhardt Joachim; Uwe Simon; Gisela Luise Gertrud Vogel; Edgar Schachtrupp; Johan Singer; Siegfried Geissler; Hans Jurgen Frank; Birgit Horstmann; Zbigniew Antoni Nowicki; Holm Christian Schäfen; Bärbel Morgan Schier;

Duke qënë se viktimat janë shumtë në numër rreth 60, vendbanimet e tyre ndodhen jashtë shtetit(në adresa të ndryshme në Gjermani), bazuar në parashikimet e nenit 138/1 të K.Pr.Penale,

 

                                                              URDHËROJMË:

Nëpërmjet shpalljes së këtij akti në këndin e njoftimeve dhe në faqen e internetit të gjykatës, njoftimin e viktimave si më poshtë:

 1. Kurt Richard Gustav Heidenfelder, i datëlindjes 24.05.1944, lindur nw Rodenbach, Gjermani, me adrese; 97840 Hafenlohr, Alte Windheimer Strasse 35, shtetësia (-të): gjermane, me kontakt telefonik 093914571 (privat), 015112442997 (mobil);
 2. Dorothea Krauss (mbiemri i lindjes: Brückner), e datëlindjes 23.07.1960, shtetësia Gjermane, e lindur në Darmstadt / Gjermani, me adresë në 82140 Olching, Esting, Jägersteig 29 r dhe kontakt telefonik 01796959149 (mobil), 08142303719 (privat);
 3. Annett Reinhard (mbiemri i lindjes: Busch), i datëlindjes 06.06.1968, lindur ne Pirna/Gjermani, shtetesia Gjermane, me adresë 87487 Wiggensbach, Ahornstraße 29, Gjermani, me kontakt 015233553137;
 4. Andre, Holger Gierth, i datëlindjes 26.08.1966, shtetesia Gjermane, lindur në Sebnitz / Gjermani, dhe banues ne 86381 Krumbach (Schwaben), Luitpoldstrasse 5 me kontrakt 01785131091 (mobil), 01627984078 (mobil);
 5. Robert, Jakob Schmid, i datëlindjes 27.09.1957, shtetësia gjermane, lindur në Kösching / Gjermani dhe banues me adresë 82346 Andechs, Erling, Panoramastrasse 8, me numër kontakti 0173/5949553;
 6. Inge, Martina Trinkaus (Mbiemri i lindjes: Klatte), i datëlindjes 11.11.1951, shtetësia Gjermane, i lindur në Halle (Saale)/Gjermani, me adresë 95030 Hof, Wölbattendorf, Lohholzweg 2 dhe kontakt 09281/477702 (privat), 0170/8208340 (mobil);
 7. Jaroslava Bayer (mbiemri i lindjes: Kadlecikova), i datëlindjes 08.11.1949, shtetesia Sllovake, i lindur ne Vadovce/Çekosllavaki, me adresë banimi 96317 Kronbach, Andreas-Bauer-Strasse 4 dhe me kontakt 09261/51621;
 8. Franziska Berger, e datëlindjes 15.09.1958, e lindur në Neunkirchen, Austri, banuese në adresën Adalbert-Queiser-Strasse 7/30, Austri, me kontakt 4306763224764 Franziska.berger58@gmail.com;
 9. Horst Borschel, i datëlindjes 23.12.1951, vendlindja kassel, Gjermani dhe banimi në Goetheweg 434270 Schauenburg, dhe me kontakt 05601-2044;
 10. Rosina, Elisabeth Bruma (mbiemri i lindjes: Nicoara), e datëlindjes 07.11.1954, e lindur në Eisenmarkt/Gjermani dhe banuese në 90522 Oberasbach. Altenberg, Forchheimer Strasse 5, me kontakt 0152/29263058;
 11. Demir, Nüreldin, i datëlindjes 28.02.1958, në Altinözü, 66953 Pirmasens, Gärtnerstr.25, Gjermani, nr. Kontakti: 0178-876237 dhe 06331-7297460.
 12. Enjilian, Edik, i datëlindjes 23.02.1959, lindur në Teheran, me adresë banim: Karl-Fischer-Weg 23E, kodi postar/vendi: 12169 Berlin Steglitz-Zehlendorf dhe kontakt E-Mail: enjilian@gmx.de;
 13. Ulrich Roth, i datëlindjes 27.09.1951, shtetësia Gjermane, me vendbanim në rrugën Ringstrasse 18, 06179 Teutschenthal, Zona: Zscherben dhe kontakt 0171/9384889.
 14. Franz, Josef Santl, i datëlindjes 22.07.1957, shteti i lindjes Straubing/Gjermani, me adresë banimi 81375 München, Ringstrasse 30 a, me kontakt telefonik 089/7004486, 0171/6178099;
 15. Harald, Wilhelm Zilling, i datëlindjes17.12.1963, lindur në Regensburg/Gjermani, shtetesia gjermane, me adresë banimi 80636 München, Hilblestrasse 40 dhe kontakt 0173/8687640 (mobil);
 16. Karl Bohne, i datëlindjes 07.05.1960, vendi i lindjes Mynih dhe adresë banimi 84419 Obertaufkirchen, Rampoldsheim, Rampoldheim 6, me kontakt 08082/3120575 (privat), 0152/22725604 (mobil);
 17. Burkhard Bröcklin, i datëlindjes 26.10.1954, i lindur në Verl/Gjermani, shtetësia Gjermane, me adresë banimi në 33758 Schloss Holte-Stukenbrock, Schloss Holte, Mergelheide 75 a dhe me kontakt 01714864485;
 18. Hans-Joachim Wolfgang Fischer, i datëlindjes 20.10.1954, vendi i lindjes Gersfeld, shtetesia gjermane, vendbanimi:36129 Gersfeld (Rhön), Rruga Rodenbach 40A me kontakt:06654-8304 dhe 0170-4443382;
 19. Manfred Werner Grottke, i datëlindjes 18.09.1951, shtetesia Gjermane, vendi i lindjes Bad Kissingen/Gjermani, me adrese 97294 Unterpleichfeld, Calvadosstrasse 23 dhe me kontakt 09367/9882840 (privat), 0172/4634975 (mobil);
 20. Manfred Otto Hoffmann, i datëlindjes 29.01.1933, i lindur në Sagan, shtetësia Gjermane, banues në 63589 Linsengericht, rruga Schützenstrasse 2, me kontakt 06051/72525 dhe 0171/5478500;
 21. Heinrich Kurz, datëlindja 22.03.1954, vendlindja Kupfenberg, me adresë banimi 95352 Marktleugst, Helmbrechtser Straße 33, Gjermani, kontakt: 09255/293 dhe 0160/8440045;
 22. Hans Erich Wastian, i datëlindjes 03.02.1941, vendlindja Kronach/Gjermani dhe venbanimi 89407 Dillingen a..d.Donau, Hausen, Gotenstraße 10, me kontakt 09071/3427 (privat) 0151/50577284 (celular);
 23. Raimund Schranz, i datëlindjes 13.12.1946, vendlindja Mynih/Gjermani, shtetesia Austriake, vendbanimi 85435 Erding, Müllerstraße 22 dhe me kontakt 08122/2294740 (privat) 0160/1801465 (celular);
 24. Thomas, AlbertWinkler, i datelindjes 30.06.1972, vendlindja Rosenheim/Gjermani, venbanimi 83093 Bad Endorf, Bahnhofstraße 41, shtetesia Gjermane dhe me kontakte 08053/209630 (privat) 0176/65628594 (celular);
 25. Bilnur Kaptan (mbiemri para martese Dinc), i datëlindjes 02.07.1972, vendlindja  Bartin/Turqi, vendbanimi: 87700 Memmingen, Kalchstraße 37, shtetësia  Gjermane, me kontakt 0176/67677432;
 26. Silke Bauer (mbiemri para martese Kessel), datëlindja 21.05.1976, vendlindja Plauen /Gjermani, shtetesia Gjermane, vendbanimi 84259 Tittmoning, Laufener Straße 24, me kontakt 0177/707121 (celular);
 27. Klaus, Karl Borbonus, i datëlindjes 07.06.1967, vendlindja Duisburg/Gjermani, vendbanimi 96346 Wallenfels, Höhenweg 14 a, shtetesia gjermane dhe me kontakt 01726996160 (celular) kborbonus@web.de;
 28. Juta, Gisela Helbig (mbiemri para martese  Holtkott), i datëlindjes 18.10.1947, vendlindja Köln/Gjermani, Vendbanimi: 97688 Bad Kissingen, Kapellenstraße 1 a, shtetesia gjermane, me kontakt 0971/78572489 (celular) dhe Adresa e-mailit:JGHelbig@t-online.de;
 29. Edelgard Christina, e datëlindjes 29.02.1952, vendlindja Enkirch/rrethi Bernkastel-Wittlich (Gjermani), shtetësia gjermane, vendbanimi: 65582 Hambach Im Rehwinkel 4, me kontakt 06432/9880288 e.wiege@outlook.com;
 30. Hans-Joachim Wörn, i datelindjes 16.05.1953, vendlindja Roßdorf, Vendbanimi 63486 Bruchköbel, Rruga Zum Wiesengrund 3, me kontakt 0173 357 1840, E-Mail:hans-joachim.woern@web.de; 
 31. Johannes, Georg Bauer, i datëlindjes 07.10.1933, vendlindja: Riedhausen/Gjermani, vendbanimi: 82340 Feldafing, Kalvarienbergstraße 24, shtetësia; gjermane, telefon: 08157/900616 (privat), 0171/1723562 (celular);
 32. Wolfgang HeicheL, i datëlindjes 08.02.1947, vendi i lindjes Stadtlengsfeld, Gjermani, shtetësia Gjermane, vendbanimi Rruga/ Vendi Am Hutberg numri i shtëpisë 9 Kodi postar 01917   Vendi/ Rajoni  Kamenz, Rajoni Kamenz, me numër kontakti 03578309535 wheichel@t-online.de;
 33. Manfred, Karl Stickel, i datëlindjes 16.10.1958, lindur në Wangen im Allgäu/Gjermani, me adresë banimi 80339 Mynih, Holzapfelstraße 2, shtetësia Gjermane, me numër kontakti 0176/70704799 (celular);
 34. Häfele Markus. Andreas, i datëlindjes 15.11.1962, lindur në Memminqen/Gjermani, me adresë banimi 86899 Landsberq am Lech, Schëaighofstraße 63, dhe kontakt 0151-58029132;
 35. Peter Kroiß, i datëlindjes 07.05.1954, vendlindja Mühldorf, adresa e banimit 84576 Teising, Lindenwea 18, shtetësia gjermane, kontakti 0170/9692196 (celular);
 36. Hacker Martin, i datëlindjes 07.09.1971, vendlindja Deggendorf/Gjermani, adresa 94559 Niederwinkling, Eibenweg 27 b, shtetësia Gjermane, kontakti 09962/2030900 (privat), 0176/45880847 (celular);
 37. Dieter, Oswald Kleinert, i datëlindjes 03.07.1953, lindur ne Kraiburg / Gjermani, me adresë 87600 Kaufbeuren, Neuoablonz, Glasstraße 9, shtetësia gjermane, telefon privat, celular)08341/9602170 (privat);
 38. Thomas Werner, data e lindjes 05.06.1974, vendi i lindjes             Mühlhausen, adresa Elsenheimerstraße 75, Mynih,  shtetesia gjermane, kontakti 0170/1859790;
 39. Iris, Silvia Wüster, datëlindja 04.05.1964, lindur në Augsburg/Gjermani dhe me Adresa 86343 Königsbrunn, Rathausstraße 29 a, me kontakt 0171/2672207 (celular);
 40. Anastasia Stroh Stettinger, e datëlindjes 04.01.1982, vendi i lindjes Stepnogorsk/ Kazakistan, me adresë banimi 85055 Ingolstadt, Sudermannstraße 26, shtetësia gjerman;
 41. Hans – Dieter Herzog, i datëlindjes 01.07.1944, vendi i lindjes Neuhausen auf den Fildem, Gjermane, adresa 73765 Neuhausen auf den Fildern Mörikestraße 20, me kontakt 01712082927;
 42. Hans, Elmar, Franz, Paul Kunstwadl, i datelindjes 03.02.1955, vendlindja Mynih/ Gjermani dhe adresë 85570 Markt Schwaben, Bahnhofstraße 16, shtetësia gjermane, me kontakt 0171/6505418 (celular);
 43. Peter, Sandor Lang, i datelindjes 14.11.1944, vendi i lindjes Haidusamson / Hungari dhe vendi i banimit Mynih, Cosimastraße 121, me numër telefoni 089/479927 (privat), 0179/1055028 (celular);
 44. Nova Larysa, e datelindjes 06.05.1983, lindur në Ukrahinë dhe banuese në 80809 München, Connollystraße 29, me numër telefoni 015201024759 (celular);
 45. Nökel  Friedhelm, Herbert, i datëlindjes 02.11.1944, lindur në Berka v.d. Hainich/Gjermani dhe banues në 96450 Coburg, Elsässer Straße 13, me numër telefoni 09561/26961 (privat), 09561/29878;
 46. Strobel Arne, i datëlindjes 27.07.1973 Shtutgart/Gjermani, me adresë 83624 Otterfing, Markweg 9 a, me numër telefoni 0176/27471272 (celular);
 47. Krallinger Josef, i datëlindjes 30.12.1961, banues ne Hunding/Gjermani 94469 Deaaendorf, Geißkoofstraße 22;
 48. Kurz   Heinrich, Eberhardt Joachim, i datëlindjes 22.03.1954, me adresë banimi në Kupferberg/Gjermani 95352 Marktleugast, Helmbrechtser Straße 33 dhe numër telefoni 09255/293 (privat), 0160/8440045 (celular);
 49. Heinrich, Eberhardt Joachim, i datëlindjes 22.03.1954, me adresë 95352 Marktleugast, Helmbrechtser Straß 33, Gjermani, kontakt: 09255/293 dhe 0160/8440045;
 50. Uwe Simon, i datëlindjes 06.08.1975, me adresë Roßbacher Straße 48 b 06667 Weißenfels, Saale, OT: Markwerben, Kartë identiteti, L6LJ2YK3N;
 51. Gisela Luise Gertrud Vogel, e datëlindjes 21.06.1946, lindur ne Giessen, shtetësia gjermane, vendbanimi 61350 Bad Homburg v. d. Hohe, Limesstraße 17, me telefon 06172 / 303 547, gisela_vogel_13@hotmail.de;
 52. Edgar Schachtrupp, i datëlindjes 04.07.1949, vendlindja Schramberg numër privat 01522 1893303, dhe adresë DEU25337 Elmshorn Rethfelde;
 53. Johan Singer, i datëlindjes 16.05.1951, nënshtetesia gjermane, me adresë banimi 86489 Deisenhausen, Eichenweg 5 dhe telefon 0160-7950818 (celular);
 54. Siegfried Geissler, i datëlindjes 03.05.1966, adresa 86916 Kaufering, Theodor-Heuss-Strasse 2 dhe telefon privat 178-1314301 (celular);
 55. Hans Jurgen Frank, i datëlindjes 17.09.1946, shteti i lindjes Aitrang/Ostallgau /Gjermani, me adresë 87600 Kaufbeuren, Forettle 5 dhe telefon 0171-5232179 (celular);
 56. Birgit Horstmann, e datëlindjes 02.08.1963, vendi i lindjes Michelbach/Gjermani, nenshtetësia gjermane, me adresë banimi 85399 Hallbergmoos, Goldach, Wagnerweg 12, dhe me telefon 0811/9989451 (privat), 0172/9935319 (celular);
 57. Zbigniew, Antoni Nowicki, e datëlindjes 28.07.1956, vendi/shteti i lindjes Kamienna/Poloni, nënshtetësia polake, me adresë 80937 Munchen, Neuherbergstrasse 115, 0170/8035159 (celular);
 58. Holm, Christian Schäfen, e datëlindjes 29.05.1963, vendlindja Oppach, shteti i lindjes Gjermani, me tel 01784789866, adresa Auf dem Steinberg  Numri i shtëpisë: 7, Qyteti: Pockau-Lengefeld OT Wernsdorf;
 59. Bärbel Morgan Schier, e datëlindjes 23.01.1963, lindur ne Lobau/Gjermani, me adresë 82285 Hattenhofen, Wiesenweg 12 dhe tel 0172/4209665 (celular), 08145/998159 (privat);

lidhur me seancën gjyqësore që do të zhvillohet në datë 09.05.2024, ditë e enjte, ora 11:30, nëpërmjet depozitimit;

 • Në këndin e afishimit të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar;
 • Në faqen e internetit të kësaj gjykate.  

Sa më lart, të zbatohet urdhërimi i gjykatës për afishimin në këndin e afishimit të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar dhe në faqen e internetit të kësaj gjykate.

GJYQTARE

Flora Hajredinaj