Njoftime për shtyp gjyqtari i medias Gj.K.K.O

KOMUNIKIM PËR MEDIAN

Në linkun bashkëngjitur do të mund të njiheni me: "Planin Strategjik të Komunikimit për Sistemin Gjyqësor” dhe Rregulloren “Për komunikimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor me median”.

http://klgj.al/kontakt-media/