Njoftime për shtyp gjyqtari i medias Gj.K.K.O

Kalendari javor i seancave gjyqësore për Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar

Nr. Cështjes

Data

Fillon

Salla

Pala 1

Pala 2

Tipi

Gjyqtar

53101-00215-87-2020

02/11/2020

09:30

01

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar [Prokuror]

G D [I Pandehur]

Vjedhja (Shtuar) (Neni 134 K.P)

Sokol Binaj

Saida Dollani

Dhimiter Lara

69004-00243-87-2020

03/11/2020

08:30

01

O T [Kërkues]

 

Zgjatja e afateve te hetimeve paraprake

Saida Dollani

Dhimiter Lara

Nertina Kosova

53103-00167-76-2019

03/11/2020

09:00

01

Prokuroria e Krimeve te Renda [Prokuror]

D S [I Pandehur], D K [I Pandehur], E K [I Pandehur], A M [I Pandehur], A Ç [I Pandehur], N A [I Pandehur], D M [I Pandehur], F Xh [I Pandehur]

Vjedhja e Bankave dhe Arkave të Kursimit (Shtuar) (Neni 136 K.P)

Sokol Binaj

Dhimiter Lara

Albana Boksi

70101-00224-87-2020

03/11/2020

11:30

01

E Sh [Kërkues], G D [Kërkues]

 

Kundershtim vendimi "Per mosfillimin e proçedimit penal" (neni 291 K.Pr.Penale)

Sokol Binaj

Saida Dollani

Nertina Kosova

70101-00228-87-2020

03/11/2020

12:00

01

T D [Kërkues]

 

Kundershtim vendimi "Per mosfillimin e proçedimit penal" (neni 291 K.Pr.Penale)

Saida Dollani

Netina Kosova

Albana Boksi

71138-00191-87-2020

03/11/2020

14:00

01

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar [Prokuror]

A K  [I Pandehur]

Trafikim te narkotikeve (Neni 283/a/1 KP)

Dhimiter Lara

Nertina Kosova

Albana Boksi

75013-00246-87-2020

04/11/2020

09:00

01

Organizata e Sindikatës Pavarur e Naftës - Patos [Kërkues]

 

te tjera

Saida Dollani

Albana Boksi

Sokol Binaj

71116-00325-76-2018

04/11/2020

09:30

01

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar [Prokuror]

E Z [I Pandehur], E Q [I Pandehur], G D [I Pandehur], E Sh [I Pandehur], B Sh [I Pandehur]

Shtrengim me ane te kanosjes ose dhunes per dhenien e pasurise (Neni 109/b/1)

Albana Boksi

Artur Kalaja

Astrit Kalaja

53861-00216-87-2020

04/11/2020

13:00

01

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar [Prokuror]

G G [I Pandehur], H R [I Pandehur], E Sh [I Pandehur], Sh K  [I Pandehur], S A [I Pandehur], N M [I Pandehur], B R [I Pandehur], P P [I Pandehur]

NDIHMA PER KALIM TE PALIGJSHEM TE KUFIJVE NENI 298 K.P.

Dhimiter Lara

Saida Dollani

Albana Boksi

70101-00222-87-2020

04/11/2020

14:30

01

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar [Kërkues]

 

Kundershtim vendimi "Per mosfillimin e proçedimit penal" (neni 291 K.Pr.Penale)

Saida Dollani

Dhimiter Lara

Netina Kosova

70101-00238-87-2020

05/11/2020

09:00

01

A H [Kërkues]

 

Kundershtim vendimi "Per mosfillimin e proçedimit penal" (neni 291 K.Pr.Penale)

Sokol Binaj

Nertina Kosova

Albana Boksi

60005-00250-87-2020

06/11/2020

09:30

01

N N [Kërkues], E M [Kërkues], H L [Kërkues]

 

Kerkese per zëvëndësim mase

Saida Dollani

Dhimiter Lara

Sokol Binaj

76008-00249-87-2020

06/11/2020

10:30

01

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar [Kërkues]

 

Sekuestim pasurie

Sokol Binaj

Saida Dollani

Dhimiter Lara