Njoftime për shtyp gjyqtari i medias Gj.K.K.O

Kalendari javor i seancave gjyqësore për Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar

Nr. Cështjes

Data

Fillon

Salla

Pala 1

Pala 2

Tipi

Gjyqtar

71038-00253-87-2020

09/11/2020

09:00

01

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar [Kërkues]

A G [I Pandehur]

Kundershtimi i vendimit te pezullimit.

Saida Dollani

Albana Boksi

Sokol Binaj

70101-00240-87-2020

09/11/2020

10:00

01

T D [Kërkues]

 

Kundershtim vendimi "Per mosfillimin e proçedimit penal" (neni 291 K.Pr.Penale)

Saida Dollani

Nertina Kosova

Albana Boksi

69004-00243-87-2020

09/11/2020

11:00

01

O T [Kërkues]

 

Zgjatja e afateve te hetimeve paraprake

Saida Dollani

Dhimiter Lara

Nertina Kosova

70101-00239-87-2020

09/11/2020

11:30

01

A M[Kërkues]

 

Kundershtim vendimi "Per mosfillimin e proçedimit penal" (neni 291 K.Pr.Penale)

Albana Boksi

Saida Dollani

Nertina Kosova

71138-00241-87-2020

10/11/2020

09:30

01

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar [Prokuror]

D L [I Pandehur], A P [I Pandehur], A Ç [I Pandehur]

Trafikim te narkotikeve (Neni 283/a/1 KP)

Dhimiter Lara

Saida Dollani

Sokol Binaj

76008-00254-87-2020

10/11/2020

11:00

01

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar [Kërkues]

 

Sekuestim pasurie

Saida Dollani

Sokol Binaj

Nertina Kosova

53103-00167-76-2019

10/11/2020

14:00

01

Prokuroria e Krimeve te Renda [Prokuror]

D S [I Pandehur], D K [I Pandehur], E K [I Pandehur], A M [I Pandehur], A Ç [I Pandehur], N A [I Pandehur], D M [I Pandehur], F Xh [I Pandehur]

Vjedhja e Bankave dhe Arkave të Kursimit (Shtuar) (Neni 136 K.P)

Sokol Binaj

Dhimiter Lara

Albana Boksi

53101-00215-87-2020

11/11/2020

09:30

01

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar [Prokuror]

G D [I Pandehur]

Vjedhja (Shtuar) (Neni 134 K.P)

Sokol Binaj

Saida Dollani

Dhimiter Lara

76007-00225-87-2020

12/11/2020

11:00

01

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar [Kërkues]

 

Konfiskim pasurie

Albana Boksi

Sokol Binaj

Nertina Kosova

53861-00216-87-2020

12/11/2020

14:00

01

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar [Prokuror]

G G [I Pandehur], H R [I Pandehur], E Sh [I Pandehur], Sh K [I Pandehur], S A [I Pandehur], N Ma[I Pandehur], B R [I Pandehur], P P [I Pandehur]

NDIHMA PER KALIM TE PALIGJSHEM TE KUFIJVE NENI 298 K.P.

Dhimiter Lara

Saida Dollani

Anita Mici

71014-00258-87-2020

13/11/2020

09:30

01

K Xh [Kërkues]

 

Plotësim Vendimi

 Dhimiter Lara

Albana Boksi

Sokol Binaj

76008-00249-87-2020

13/11/2020

11:00

01

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar [Kërkues]

 

Sekuestim pasurie

Sokol Binaj

Dhimiter Lara

Saida Dollani