Njoftime për shtyp gjyqtari i medias Gj.K.K.O

Kalendari javor i seancave gjyqësore për Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar

Nr. Cështjes

Data

Fillon

Salla

Pala 1

Pala 2

Tipi

Gjyqtar

60016-00261-87-2020

16/11/2020

09:00

01

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar [Kërkues]

 

Verifikim te kushteve te zbatimit te mases se sigurimit

Nertina Kosova

Dhimiter Lara

Sokol Binaj

76006-00257-87-2020

16/11/2020

10:00

01

Y E[Kërkues]

 

Kundershtim Vendimi te Prokurorise (Neni 291 K.Pr.Penale)

Sokol Binaj

Saida Dollani

Dhimiter Lara

71138-00251-87-2020

17/11/2020

09:00

01

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar [Prokuror]

H T [I Pandehur], J B [I Pandehur], A C [I Pandehur], E Ç [I Pandehur]

Trafikim te narkotikeve (Neni 283/a/1 KP)

Albana Boksi

Saida Dollani

Dhimiter Lara

69005-00266-87-2020

17/11/2020

10:00

01

O T [Kërkues]

 

Shqyrtim informacioni te paraqitur nga prokuroria

Saida Dollani

Dhimiter Lara

Nertina Kosova

60005-00267-87-2020

17/11/2020

11:00

01

M DKërkues]

 

Kerkese per zëvëndësim mase

Saida Dollani

Dhimiter Lara

Nertina Kosova

75013-00265-87-2020

17/11/2020

12:00

01

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar [Kërkues]

 

te tjera

Nertina Kosova

Saida Dollani

Sokol Binaj

53103-00167-76-2019

17/11/2020

14:30

01

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar [Prokuror]

D S [I Pandehur], D K [I Pandehur], E K [I Pandehur], A M [I Pandehur], A Ç [I Pandehur], N A [I Pandehur], D M [I Pandehur], F Xh [I Pandehur]

Vjedhja e Bankave dhe Arkave të Kursimit (Shtuar) (Neni 136 K.P)

Sokol Binaj

Albana Boksi

Dhimiter Lara

71116-00325-76-2018

18/11/2020

09:00

01

Prokuroria e Krimeve te Renda [Prokuror]

E Z [I Pandehur], E Q [I Pandehur], G D [I Pandehur], E Sh [I Pandehur], B Sh [I Pandehur]

Shtrengim me ane te kanosjes ose dhunes per dhenien e pasurise (Neni 109/b/1)

Albana Boksi

Artur Kalaja

Astrit Kalaja

71138-00191-87-2020

18/11/2020

13:00

01

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar [Prokuror]

A K [I Pandehur]

Trafikim te narkotikeve (Neni 283/a/1 KP)

Dhimiter Lara

Albana Boksi

Nertina Kosova

76008-00264-87-2020

19/11/2020

09:00

01

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar [Kërkues]

 

Sekuestim pasurie

Albana Boksi

Sokol Binaj

Dhimiter Lara

76008-00263-87-2020

19/11/2020

10:00

01

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar [Kërkues]

 

Sekuestim pasurie

Sokol Binaj

Albana Boksi

Dhimiter Lara

76008-00269-87-2020

19/11/2020

13:00

01

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar [Kërkues]

 

Sekuestim pasurie

Nertina Kosova

Albana Boksi

Dhimiter Lara

70101-00255-87-2020

20/11/2020

09:30

01

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar [Kërkues]

 

Kundershtim vendimi "Per mosfillimin e proçedimit penal" (neni 291 K.Pr.Penale)

Dhimiter Lara

Sokol Binaj

Saida Dollani

52104-00252-87-2020

20/11/2020

11:00

01

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar [Prokuror]

E E [I Pandehur], E H [I Pandehur]

Vrasja me Paramendim (Neni 78 K.P)

Dhimiter Lara

Sokol Binaj

Albana Boksi