Njoftime për shtyp gjyqtari i medias Gj.K.K.O

Kalendari javor i seancave gjyqësore për Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar

Nr. Cështjes

Data

Fillon

Salla

Pala 1

Pala 2

Tipi

Gjyqtar

76008-00263-87-2020

23/11/2020

09:00

01

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar [Kërkues]

 

Sekuestim pasurie

Sokol Binaj

Dhimiter Lara

Albana Boksi

76008-00262-87-2020

23/11/2020

09:30

01

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar [Kërkues]

 

Sekuestim pasurie

Dhimiter Lara

Nertina Kosova

Saida Dollani

71138-00241-87-2020

24/11/2020

09:30

01

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar [Prokuror]

D L [I Pandehur], A P [I Pandehur], A Ç [I Pandehur]

Trafikim te narkotikeve (Neni 283/a/1 KP)

Dhimiter Lara

Saida Dollani

Sokol Binaj

61014-00274-87-2020

24/11/2020

12:00

01

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar [Kërkues]

 

Te tjera

Nertina Kosova

Dhimiter Lara

Saida Dollani

53103-00167-76-2019

24/11/2020

13:00

01

Prokuroria e Krimeve te Renda [Prokuror]

D S [I Pandehur], D K [I Pandehur], E K [I Pandehur], A M [I Pandehur], AÇ [I Pandehur], N A [I Pandehur], D M [I Pandehur], F Xh [I Pandehur]

Vjedhja e Bankave dhe Arkave të Kursimit (Shtuar) (Neni 136 K.P)

Sokol Binaj

Dhimiter Lara

Albana Boksi

53101-00215-87-2020

25/11/2020

09:30

01

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar [Prokuror]

G D [I Pandehur]

Vjedhja (Shtuar) (Neni 134 K.P)

Sokol Binaj

Dhimiter Lara

Saida Dollani

71014-00271-87-2020

25/11/2020

11:00

01

H R [Kërkues]

 

Plotësim Vendimi

Sokol Binaj

Dhimiter Lara

Saida Dollani

76007-00225-87-2020

26/11/2020

09:00

01

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar [Kërkues]

 

Konfiskim pasurie

Albana Boksi

Nertina Kosova

Sokol Binaj

71035-00270-87-2020

26/11/2020

11:00

01

S D [Kërkues], A N [Kërkues]

 

Kundershtim i vendimit te Prokurorise "Per pushimin e procedimit penal" (neni 329/1 i K.Penal).

Sokol Binaj

Albana Boksi

Nertina Kosova

71014-00258-87-2020

26/11/2020

13:00

01

K Xh [Kërkues]

 

Plotësim Vendimi

Dhimiter Lara

Sokol Binaj

Albana Boksi

53835-00268-87-2020

26/11/2020

13:30

01

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar [Prokuror]

M S [I Pandehur], N B [I Pandehur], D A [I Pandehur]

Korrupsion pasiv te personave qe ushtrojne funksione publike (Neni 259 te K.Penal)

Nertina Kosova

Dhimiter Lara

76008-00277-87-2020

27/11/2020

08:30

01

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar [Kërkues]

 

Sekuestim pasurie

Albana Boksi

Dhimiter Lara

Saida Dollani

53861-00216-87-2020

27/11/2020

09:30

01

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar [Prokuror]

G Gi [I Pandehur], H Ramadani [I Pandehur], E Sh [I Pandehur], Sh K [I Pandehur], S A [I Pandehur], N M [I Pandehur], B R [I Pandehur], P P [I Pandehur]

NDIHMA PER KALIM TE PALIGJSHEM TE KUFIJVE NENI 298 K.P.

Dhimiter Lara
Saida Dollani