Njoftime për shtyp gjyqtari i medias Gj.K.K.O

Kalendari javor i seancave gjyqësore për Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar

Nr. Cështjes

Data

Fillon

Salla

Pala 1

Pala 2

Tipi

Gjyqtar

71138-00251-87-2020

02/12/2020

09:00

01

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar [Prokuror]

H T [I Pandehur], J B [I Pandehur], A C [I Pandehur], E Ç [I Pandehur]

Trafikim te narkotikeve (Neni 283/a/1 KP)

Albana Boksi

Saida Dollani

Dhimiter Lara

76008-00276-87-2020

02/12/2020

11:00

01

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar [Kërkues]

 

Sekuestim pasurie

Nertina Kosova

Sokol Binaj

Dhimiter Lara

71116-00325-76-2018

02/12/2020

13:00

01

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar [Prokuror]

E Z [I Pandehur], E Q [I Pandehur], G D [I Pandehur], E Sh [I Pandehur], B Sh [I Pandehur]

Shtrengim me ane te kanosjes ose dhunes per dhenien e pasurise (Neni 109/b/1)

Albana Boksi

Etleva Temo

Artur Kalaja

60005-00272-87-2020

03/12/2020

09:30

01

F A [Kërkues]

 

Kerkese per zëvëndësim mase

Sokol Binaj

71138-00191-87-2020

03/12/2020

10:30

01

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar [Prokuror]

A K [I Pandehur]

Trafikim te narkotikeve (Neni 283/a/1 KP)

Dhimiter Lara

Albana Boksi

Nertina Kosova

76008-00275-87-2020

03/12/2020

12:00

01

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar [Kërkues]

 

Sekuestim pasurie

Sokol Binaj

Albana Boksi

Saida Dollani

76008-00280-87-2020

04/12/2020

09:00

01

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar [Kërkues]

 

Sekuestim pasurie

Albana Boksi

Sokol Binaj

Saida Dollani

52104-00252-87-2020

04/12/2020

09:30

01

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar [Prokuror]

E E [I Pandehur], E H [I Pandehur]

Vrasja me Paramendim (Neni 78 K.P)

Dhimiter Lara

Sokol Binaj

Saida Dollani

76008-00279-87-2020

04/12/2020

12:00

01

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar [Kërkues]

 

Sekuestim pasurie

Sokol Binaj

Dhimiter Lara

Saida Dollani