Njoftime për shtyp gjyqtari i medias Gj.K.K.O

Kalendari javor i seancave gjyqësore për Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar

Nr. Cështjes

Data

Fillon

Salla

Pala 1

Pala 2

Tipi

Gjyqtar

71138-00241-87-2020

07/12/2020

09:30

01

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar [Prokuror]

D L [I Pandehur], A P [I Pandehur], A Ç [I Pandehur]

Trafikim te narkotikeve (Neni 283/a/1 KP)

Dhimiter Lara

Sokol Binaj

Saida Dollani

71046-00284-87-2020

07/12/2020

11:00

01

D T [Kërkues]

 

Pezullim afati paraburgimi.

Sokol Binaj

Dhimiter Lara

Saida Dollani

71046-00285-87-2020

07/12/2020

11:30

01

Dr T [Kërkues]

 

Pezullim afati paraburgimi.

Saida Dollani

Sokol Binaj

Dhimiter Lara

53103-00167-76-2019

07/12/2020

14:00

01

Prokuroria e Krimeve te Renda [Prokuror]

D S [I Pandehur], D  [I Pandehur], E K [I Pandehur], A M [I Pandehur], A Ç [I Pandehur], N A [I Pandehur], D M [I Pandehur], F XH [I Pandehur]

Vjedhja e Bankave dhe Arkave të Kursimit (Shtuar) (Neni 136 K.P)

Sokol Binaj

Dhimiter Lara

Albana Boksi

76008-00275-87-2020

07/12/2020

15:00

01

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar [Kërkues]

 

Sekuestim pasurie

Sokol Binaj

Albana Boksi

Saida Dollani

76008-00287-87-2020

10/12/2020

08:30

01

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar [Kërkues]

 

Sekuestim pasurie

Dhimiter Lara

Albana Boksi

Saida Dollani

53101-00215-87-2020

10/12/2020

09:30

01

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar [Prokuror]

G D [I Pandehur]

Vjedhja (Shtuar) (Neni 134 K.P)

Sokol Binaj

Dhimiter Lara

Saida Dollani

61007-00292-87-2020

10/12/2020

11:00

01

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar [Kërkues]

 

Caktimin Mase Sigurimi Personal (N.228,229,230 K.Pr.P)

Sokol Binaj

Albana Boksi

Saida Dollani

69001-00291-87-2020

10/12/2020

11:30

01

E S [Kërkues]

 

Humbje fuqise se mases se sigurimit

Sokol Binaj

Albana Boksi

Saida Dollani

76007-00225-87-2020

10/12/2020

13:30

01

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar [Kërkues]

 

Konfiskim pasurie

Albana Boksi

Nertina Kosova

Sokol Binaj

53835-00268-87-2020

11/12/2020

09:30

01

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar [Prokuror]

M S [I Pandehur], N B [I Pandehur], D A [I Pandehur]

Korrupsion pasiv te personave qe ushtrojne funksione publike (Neni 259 te K.Penal)

Nertina Kosova

Dhimiter Lara

76008-00276-87-2020

11/12/2020

10:30

01

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar [Kërkues]

 

Sekuestim pasurie

Nertina Kosova

Dhimiter Lara

Sokol Binaj

60005-00290-87-2020

11/12/2020

11:30

01

H Z [Kërkues]

 

Kerkese per zëvëndësim mase

Nertina Kosova

Dhimiter Lara

Sokol Binaj

53861-00216-87-2020

11/12/2020

14:00

01

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar [Prokuror]

G G [I Pandehur], H R [I Pandehur], E Sh [I Pandehur], Sh K [I Pandehur], S A [I Pandehur], N M [I Pandehur], B R [I Pandehur], P P [I Pandehur]

NDIHMA PER KALIM TE PALIGJSHEM TE KUFIJVE NENI 298 K.P.

Dhimiter Lara

Saida Dollani