Njoftime për shtyp gjyqtari i medias Gj.K.K.O

Kalendari javor i seancave gjyqësore për Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar

Nr. Cështjes

Data

Fillon

Salla

Pala 1

Pala 2

Tipi

Gjyqtar

71138-00251-87-2020

14/12/2020

09:30

01

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar [Prokuror]

H T [I Pandehur], J B [I Pandehur], A C [I Pandehur], E Ç [I Pandehur]

Trafikim te narkotikeve (Neni 283/a/1 KP)

Albana Boksi

Dhimiter Lara

Nertina Kosova

71138-00191-87-2020

14/12/2020

12:00

01

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar [Prokuror]

A K [I Pandehur]

Trafikim te narkotikeve (Neni 283/a/1 KP)

Dhimiter Lara

Albana Boksi

Nertina Kosova

76008-00289-87-2020

14/12/2020

13:00

01

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar [Kërkues]

 

Sekuestim pasurie

Sokol Binaj

Albana Boksi

Nertina Kosova

70102-00281-87-2020

15/12/2020

09:00

01

E Q [Kërkues]

 

Caktim ose ndryshim i llojit te sigurise se burgut

Nertina Kosova

Sokol Binaj

Dhimiter Lara

70101-00286-87-2020

15/12/2020

11:00

01

AQ(J) [Kërkues], M B (Jaupaj) [Kërkues]

 

Kundershtim vendimi "Per mosfillimin e proçedimit penal" (neni 291 K.Pr.Penale)

Nertina Kosova

Sokol Binaj

Albana Boksi

71138-00283-87-2020

15/12/2020

13:00

01

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar [Prokuror]

A M [I Pandehur], S S [I Pandehur], S H [I Pandehur]

Trafikim te narkotikeve (Neni 283/a/1 KP)

Albana Boksi

Nertina Kosova

Sokol Binaj

53103-00167-76-2019

15/12/2020

14:00

01

Prokuroria e Krimeve te Renda [Prokuror]

D S [I Pandehur], D K [I Pandehur], E K [I Pandehur], A M [I Pandehur], A Ç [I Pandehur], N A [I Pandehur], D M [I Pandehur], F Xh [I Pandehur]

Vjedhja e Bankave dhe Arkave të Kursimit (Shtuar) (Neni 136 K.P)

Sokol Binaj

Dhimiter Lara

Albana Boksi

71116-00325-76-2018

16/12/2020

09:00

01

Prokuroria e Krimeve te Renda [Prokuror]

E Z [I Pandehur], E Q [I Pandehur], G D [I Pandehur], E Sh [I Pandehur], B Sh [I Pandehur]

Shtrengim me ane te kanosjes ose dhunes per dhenien e pasurise (Neni 109/b/1)

Albana Boksi

Artur Kalaja

Astrit Kalaja

53101-00215-87-2020

16/12/2020

11:00

01

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar [Prokuror]

G D [I Pandehur]

Vjedhja (Shtuar) (Neni 134 K.P)

Sokol Binaj

Dhimiter Lara

Saida Dollani

76007-00273-87-2020

17/12/2020

09:00

01

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar [Kërkues]

 

Konfiskim pasurie

Dhimiter Lara

Albana Boksi

Saida Dollani

71163-00282-87-2020

17/12/2020

11:00

01

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar [Prokuror]

S Ç [I Pandehur], E H [I Pandehur], E D [I Pandehur]

Korrupsioni pasiv i gjyqtarëve, prokurorëve dhe funksionarëve të tjerë të organeve të drejtësisë

Nertina Kosova

Sokol Binaj

Dhimiter Lara

61006-00296-87-2020

17/12/2020

12:00

01

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar [Kërkues]

 

Marrje në Pyetje Pers. të Arrestuar (N.248 K.Pr.P)

Nertina Kosova

Albana Boksi

Sokol Binaj

76007-00225-87-2020

18/12/2020

09:00

01

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar [Kërkues]

 

Konfiskim pasurie

Albana Boksi

Nertina Kosova

Sokol Binaj

76008-00287-87-2020

18/12/2020

12:00

01

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar [Kërkues]

 

Sekuestim pasurie

Dhimiter Lara

Albana Boksi

Saida Dollani