Njoftime për shtyp gjyqtari i medias Gj.K.K.O

Kalendari javor i seancave gjyqësore për Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar

Nr. Cështjes

Data

Fillon

Salla

Pala 1

Pala 2

Tipi

Gjyqtar

71138-00251-87-2020

21/12/2020

08:30

01

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar [Prokuror]

H T [I Pandehur], J B [I Pandehur], A C [I Pandehur], E Ç [I Pandehur]

Trafikim te narkotikeve (Neni 283/a/1 KP)

Albana Boksi

Nertina Kosova

Dhimiter Lara

76011-00295-87-2020

21/12/2020

14:00

01

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar [Kërkues]

 

Sekuestrim pasurie (Ligji nr. 10192 datë 03.12.2009)

Saida Dollani

Dhimiter Lara

Sokol Binaj

70101-00288-87-2020

22/12/2020

09:30

01

N S [Kërkues]

 

Kundershtim vendimi "Per mosfillimin e proçedimit penal" (neni 291 K.Pr.Penale)

Nertina Kosova

Dhimiter Lara

Sokol Binaj

71138-00241-87-2020

22/12/2020

11:00

01

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar [Prokuror]

D L [I Pandehur], A P [I Pandehur], A Ç [I Pandehur]

Trafikim te narkotikeve (Neni 283/a/1 KP)

Dhimiter Lara

Saida Dollani

Sokol Binaj

70102-00281-87-2020

22/12/2020

12:30

01

E Q [Kërkues]

 

Caktim ose ndryshim i llojit te sigurise se burgut

Nertina Kosova

Dhimiter Lara

Sokol Binaj

76008-00297-87-2020

22/12/2020

14:00

01

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar [Kërkues]

 

Sekuestim pasurie

Dhimiter Lara

Albana Boksi

Saida Dollani

76007-00278-87-2020

23/12/2020

09:30

01

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar [Kërkues]

 

Konfiskim pasurie

Dhimiter Lara

Albana Boksi

Nertina Kosova

71138-00283-87-2020

24/12/2020

09:00

01

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar [Prokuror]

A M [I Pandehur], S S [I Pandehur], S H [I Pandehur]

Trafikim te narkotikeve (Neni 283/a/1 KP)

Albana Boksi

Nertina Kosova

Sokol Binaj

76007-00225-87-2020

24/12/2020

10:30

01

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar [Kërkues]

 

Konfiskim pasurie

Albana Boksi

Nertina Kosova

Sokol Binaj

76008-00287-87-2020

24/12/2020

11:00

01

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar [Kërkues]

 

Sekuestim pasurie

Dhimiter Lara

Albana Boksi

Saida Dollani

53861-00216-87-2020

24/12/2020

12:00

01

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar [Prokuror]

G G [I Pandehur], H R [I Pandehur], E Sh [I Pandehur], Sh K [I Pandehur], S A [I Pandehur], N M [I Pandehur], B R [I Pandehur], P P [I Pandehur]

NDIHMA PER KALIM TE PALIGJSHEM TE KUFIJVE NENI 298 K.P.

Dhimiter Lara

Nertina Kosova

Saida Dollani

53835-00268-87-2020

24/12/2020

13:30

01

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar [Prokuror]

M S [I Pandehur], N B [I Pandehur], D A [I Pandehur]

Korrupsion pasiv te personave qe ushtrojne funksione publike (Neni 259 te K.Penal)

Nertina Kosova

Dhimiter Lara

Edlira Petri