Njoftime për shtyp gjyqtari i medias Gj.K.K.O

Kalendari javor i seancave gjyqësore për Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar

Nr. Cështjes

Data

Fillon

Salla

Pala 1

Pala 2

Tipi

Gjyqtar

70101-00288-87-2020

06/01/2021

09:00

01

N S [Kërkues]

 

Kundershtim vendimi "Per mosfillimin e proçedimit penal" (neni 291 K.Pr.Penale)

Nertina Kosova

Dhimiter Lara

Sokol Binaj

71138-00241-87-2020

06/01/2021

10:00

01

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar [Prokuror]

D L  [I Pandehur], A P [I Pandehur], A Ç [I Pandehur]

Trafikim te narkotikeve (Neni 283/a/1 KP)

Dhimiter Lara

Sokol Binaj

Saida Dollani

76008-00312-87-2020

06/01/2021

12:00

01

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar [Kërkues]

 

Sekuestim pasurie

Sokol Binaj

Saida Dollani

Dhimiter Lara

71138-00251-87-2020

06/01/2021

13:00

01

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar [Prokuror]

Harmejlindo Tufa [I Pandehur], Juri Bedinaj [I Pandehur], Adjel Caushaj [I Pandehur], Emiljano Çili [I Pandehur]

Trafikim te narkotikeve (Neni 283/a/1 KP)

Albana Boksi

Dhimiter Lara

Nertina Kosova

70101-00286-87-2020

06/01/2021

14:00

01

A Q (J) [Kërkues], M B (J) [Kërkues]

 

Kundershtim vendimi "Per mosfillimin e proçedimit penal" (neni 291 K.Pr.Penale)

Nertina Kosova

Sokol Binaj

Albana Boksi

60005-00325-87-2020

08/01/2021

09:00

01

B A [Kërkues], E A[Kërkues], Sh A [Kërkues], A S [Kërkues], X D [Kërkues], J T [Kërkues], B T [Kërkues], E Q [Kërkues], M Gj [Kërkues]

 

Kerkese per zëvëndësim mase

Nertina Kosova

53861-00216-87-2020

08/01/2021

10:00

01

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar [Prokuror]

Gazmend Garupi [I Pandehur], Haxhi Ramadani [I Pandehur], Eduard Shimaj [I Pandehur], Shpëtim Kiri [I Pandehur], S A [I Pandehur], N M [I Pandehur], B R [I Pandehur], P P [I Pandehur]

NDIHMA PER KALIM TE PALIGJSHEM TE KUFIJVE NENI 298 K.P.

Dhimiter Lara

Saida Dollani

Anita Mici

71163-00282-87-2020

08/01/2021

11:30

01

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar [Prokuror]

S Ç [I Pandehur], E H [I Pandehur], E D [I Pandehur]

Korrupsioni pasiv i gjyqtarëve, prokurorëve dhe funksionarëve të tjerë të organeve të drejtësisë

Nertina Kosova

Dhimiter Lara

Sokol Binaj

71006-00322-87-2020

08/01/2021

14:00

01

Z H [Kërkues]

 

Kërkesa për Revokim dhe Zëvendësim Mase Sigurimi (Neni 260 K.Pr.P)

Nertina Kosova

Dhimiter Lara

Sokol Binaj