Njoftime për shtyp gjyqtari i medias Gj.K.K.O

Kalendari javor i seancave gjyqësore për Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar

Nr. Cështjes

Data

Fillon

Salla

Pala 1

Pala 2

Tipi

Gjyqtar

76008-00321-87-2020

11/01/2021

09:00

01

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar [Kërkues]

 

Sekuestim pasurie

Sokol Binaj

Albana Boksi

Saida Dollani

58325-00304-87-2020

11/01/2021

10:00

01

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar [Prokuror]

E G [I Pandehur], R D [I Pandehur], A H [I Pandehur], N S [I Pandehur], F G [I Pandehur], LB [I Pandehur], V N [I Pandehur], R C [I Pandehur]

Prodhimi dhe Shitja e Narkotikëve (Neni 283/1 K.P)

Nertina Kosova

Albana Boksi

Saida Dollani

76007-00294-87-2020

11/01/2021

12:00

01

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar [Kërkues]

 

Konfiskim pasurie

Nertina Kosova

Dhimiter Lara

Albana Boksi

53103-00167-76-2019

11/01/2021

13:30

01

Prokuroria e Krimeve te Renda [Prokuror]

D S [I Pandehur], D K [I Pandehur], E K [I Pandehur], A M [I Pandehur], A Ç [I Pandehur], N A [I Pandehur], D M [I Pandehur], F Xh [I Pandehur]

Vjedhja e Bankave dhe Arkave të Kursimit (Shtuar) (Neni 136 K.P)

Sokol Binaj

Dhimiter Lara

Albana Boksi

52104-00252-87-2020

11/01/2021

14:30

01

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar [Prokuror]

 E E [I Pandehur], E H [I Pandehur]

Vrasja me Paramendim (Neni 78 K.P)

Dhimiter Lara

Sokol Binaj

Saida Dollani

76007-00317-87-2020

12/01/2021

09:30

01

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar [Kërkues]

 

Konfiskim pasurie

Dhimiter Lara

Sokol Binaj

Nertina Kosova

76004-00324-87-2020

12/01/2021

10:00

01

E Sh [Kërkues]

 

Heqje e mases se sekuestros

Dhimiter Lara

Albana Boksi

Sokol Binaj

76008-00319-87-2020

12/01/2021

13:00

01

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar [Kërkues]

 

Sekuestim pasurie

Dhimiter Lara

Nertina Kosova

Saida Dollani

71116-00325-76-2018

13/01/2021

09:30

01

Prokuroria e Krimeve te Renda [Prokuror]

E Z [I Pandehur], E Q [I Pandehur], G D [I Pandehur], E Sh [I Pandehur], B Sh [I Pandehur]

Shtrengim me ane te kanosjes ose dhunes per dhenien e pasurise (Neni 109/b/1)

Albana Boksi

Artur Kalaja

Astrit Kalaja

75013-00320-87-2020

13/01/2021

13:00

01

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar [Kërkues]

 

te tjera

Albana Boksi

Dhimiter Lara

Saida Dollani

76007-00323-87-2020

13/01/2021

14:00

01

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar [Kërkues]

 

Konfiskim pasurie

Sokol Binaj

Dhimiter Lara

Saida Dollani

53801-00310-87-2020

14/01/2021

09:00

01

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar [Prokuror]

L D [I Pandehur]

Falsifikimi i Dokumenteve (Ndryshuar) (Neni 186 K.P)

Nertina Kosova

Albana Boksi

Saida Dollani

71163-00282-87-2020

15/01/2021

12:00

01

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar [Prokuror]

S Ç [I Pandehur], E H [I Pandehur], E D [I Pandehur]

Korrupsioni pasiv i gjyqtarëve, prokurorëve dhe funksionarëve të tjerë të organeve të drejtësisë

Nertina Kosova

Sokol Binaj

Dhimiter Lara