Njoftime për shtyp gjyqtari i medias Gj.K.K.O

NJOFTIM PUBLIK

Në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për datën 28.05.2020 u planifikuan 7 seanca, nga të cilat:

1 seancë, në lëndë të masave të sigurimit, përfundoi.
3 seanca gjyqësore, u shtynë.
3 seanca, në lëndë të masave parandaluese sipas aktit normativ nr. 1, datë 31.01.2020, u shtynë.