Njoftime për shtyp gjyqtari i medias Gj.K.K.O

Njoftim Publik

Informacion (i përmbledhur) në lidhje me veprimtarinë e gjykatave të posaçme për korrupsionin dhe krimin e organizuar, data 22.05.2020.

Në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për datën 22.05.2020 u planifikuan 2 seanca, nga të cilat:

1 seancë, në lëndë të masave të sigurimit, u përfundua.
1 seancë gjyqësore, u shty.

Në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për datën 22.05.2020 u planifikuan 2 seanca, nga të cilat:

 

1 seancë, në lëndë të masave parandaluese sipas aktit normativ nr. 1, datë 31.01.2020, u shty.
1 seancë gjyqësore, u shty.