Njoftime për shtyp gjyqtari i medias Gj.K.K.O

Njoftim Publik

Informacion (i përmbledhur) në lidhje me veprimtarinë e Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për datën, data 03.06.2020.

Në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për datën 03.06.2020 u planifikuan 5 seanca, nga të cilat:

1 seancë gjyqësore, përfundoi.
3 seanca gjyqësore, u shtynë.
1 seancë, në lëndë të masave parandaluese sipas aktit normativ nr. 1, datë 31.01.2020, u shty.