Njoftime për shtyp gjyqtari i medias Gj.K.K.O

VENDIM PËR CAKTIMININ E DATËS DHE ORËS SË GJYKIMIT

per publikim