Njoftime për shtyp gjyqtari i medias Gj.K.K.O

Rubrika e gjyqtarit të medias i juridiksionit të Gjykatave të Posaçme për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar

Email:   saida.dollani@gjykata.gov.al

 

Rezultate: 54 Faqe 3 nga 6

Komunikim për Median i 23 tetor 2020

Lidhur komunikimi për median që i përket procedimit penal nr. 16/37/106, regjistruar më datë 11.07.2019, në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.


NJOFTIM PUBLIK

Informacion (i përmbledhur) në lidhje me veprimtarinë e Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për datën, data 01.07.2020.


NJOFTIM PUBLIK

Informacion (i përmbledhur) në lidhje me veprimtarinë e Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për datën, data 30.06.2020.


NJOFTIM PUBLIK

Informacion (i përmbledhur) në lidhje me veprimtarinë e Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për datën, data 29.06.2020.


NJOFTIM PUBLIK

Informacion (i përmbledhur) në lidhje me veprimtarinë e Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për datën, data 26.06.2020.


NJOFTIM PUBLIK

Informacion (i përmbledhur) në lidhje me veprimtarinë e Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për datën, data 25.06.2020.


NJOFTIM PUBLIK

Informacion (i përmbledhur) në lidhje me veprimtarinë e Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për datën, data 24.06.2020.


NJOFTIM PUBLIK

Informacion (i përmbledhur) në lidhje me veprimtarinë e Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për datën, data 23.06.2020.


NJOFTIM PUBLIK

Informacion (i përmbledhur) në lidhje me veprimtarinë e Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për datën, data 22.06.2020.


NJOFTIM PUBLIK

Informacion (i përmbledhur) në lidhje me veprimtarinë e Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për datën, data 19.06.2020.


Rezultate: 54 Faqe 3 nga 6