Nëse doni të kontaktoni me gjykatën tonë, me drejtuesit, personelin dhe gjyqtarët.
Mirësevini në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar

Mirësevini në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar

Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar filloi funksionimin më datë 19 dhjetor 2019, në bazë të Vendimit Nr. 286, datë 18.12.2019 “Për fillimin e funksionimit të Gjykatave të Posaçme për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar”, të Këshillit të Lartë Gjyqësor.

Njoftime për shtyp
lista e plotë

NJOFTIM PËR SHTYP KLGJ ( takime - me studentët )

Këshilli i Lartë Gjyqësor, në bashkëpunim me Gjyqtarët për Mediat dhe Nëpunësit Civilë Gjyqësorë për Marrëdhëniet me Publikun dhe Median në gjykata, në datat 21 Prill dhe 6 Maj zhvilluan dy takime në distancë me studentët e vitit të tretë të Departamentit të Gazetarisë të Universitetit të Tiranës

më shumë

NJOFTIM PËR SHTYP KLGJ

Buletini Informativ Periodik i KLGJ për tremujorin e parë të vitit 2021

më shumë

NJOFTIM PËR SHTYP

Ditën e sotme me datën 15.01.2021, në Gjykatën e Posacme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar ishte për vizitë Ambasadori i Prezencës së OSBE-së në Shqipëri, Vincenzo Del Monaco

më shumë
Njoftime për shpallje konkurrimi për vend të lirë pune
lista e plotë

Njoftim mbi shpalljen e kandidatëve fitues pozicioni “Arkivist”

Njoftim mbi shpalljen e kandidatëve fitues për pranimin në shërbimin civil gjyqësor, në kategorinë ekzekutive, pozicioni “Arkivist”

më shumë

Njoftim mbi rezultatet e vlerësimit me shkrim nga Komisioni i Pranimit për pozicionin “Arkivist”.

Njoftim mbi rezultatet e vlerësimit me shkrim nga Komisioni i Pranimit për pozicionin “Arkivist”.

më shumë

NJOFTIM PËR SHPALLJE KONKURRIMI PËR VEND TË LIRË PUNE

Për 1 (një) vend, në pozicionin Specialist në Sektorin e Shërbimeve Mbështetëse (S.SH.M.), pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.

më shumë
Rregullore

Për komunikimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor me median

Këshilli i Lartë Gjyqësor është i angazhuar për rikthimin e besimit të publikut në sistemin gjyqësor, si një ndër objektivat e tij kryesorë.

më shumë

VENDIM PËR MIRATIMIN E ''KODI I ETIKËS GJYQËSORE''

VENDIM Nr. 171, datë 22.04.2021, i Këshillit të Lartë Gjyqësor, për Miratimin e: "Kodi i Etikës Gjyqësore"

më shumë

VENDIM PËR MIRATIMIN E ''KODI I ETIKËS GJYQËSORE''

VENDIM Nr. 171, datë 22.04.2021, i Këshillit të Lartë Gjyqësor, për Miratimin e: "Kodi i Etikës Gjyqësore"

më shumë
Fjala hyrëse

Mirësevini në faqen zyrtare të Gjykatës së Posacme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.

më shumë
Gjykatat në Shqipëri

Sistemi gjyqësor në Republikën e Shqipërisë është ndërtuar me tre nivele me detyra, funksione dhe organizime të përcaktuara qartë. Klikoni këtu për më shumë hollësi