Nëse doni të kontaktoni me gjykatën tonë, me drejtuesit, personelin dhe gjyqtarët.
Mirësevini në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar

Mirësevini në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar

Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar filloi funksionimin më datë 19 dhjetor 2019, në bazë të Vendimit Nr. 286, datë 18.12.2019 “Për fillimin e funksionimit të Gjykatave të Posaçme për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar”, të Këshillit të Lartë Gjyqësor.

Njoftime për shpallje konkurrimi për vend të lirë pune
lista e plotë

NJOFTIM PËR SHPALLJE KONKURRIMI PËR VEND TË LIRË PUNE

Për 1 (një) vend, në pozicionin Sanitares me Kontratë të përkohshme

më shumë

NJOFTIM PËR SHPALLJE KONKURRIMI PËR VEND TË LIRË PUNE

Për 2 (dy) vende, në pozicionin Punonjës Arkivi me Kontratë të përkohshme

më shumë
Rregullore

Për komunikimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor me median

Këshilli i Lartë Gjyqësor është i angazhuar për rikthimin e besimit të publikut në sistemin gjyqësor, si një ndër objektivat e tij kryesorë.

më shumë

VENDIM PËR MIRATIMIN E ''KODI I ETIKËS GJYQËSORE''

VENDIM Nr. 171, datë 22.04.2021, i Këshillit të Lartë Gjyqësor, për Miratimin e: "Kodi i Etikës Gjyqësore"

më shumë

VENDIM PËR MIRATIMIN E ''KODI I ETIKËS GJYQËSORE''

VENDIM Nr. 171, datë 22.04.2021, i Këshillit të Lartë Gjyqësor, për Miratimin e: "Kodi i Etikës Gjyqësore"

më shumë
Fjala hyrëse

Mirësevini në faqen zyrtare të Gjykatës së Posacme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.

më shumë
Gjykatat në Shqipëri

Sistemi gjyqësor në Republikën e Shqipërisë është ndërtuar me tre nivele me detyra, funksione dhe organizime të përcaktuara qartë. Klikoni këtu për më shumë hollësi