NJOFTIM PËR MEDIAT, DATË 22.11.2023, E.B., B. A., D. Gj. dhe B.M.

Njoftim për Mediat

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar më datë 22.11.2023 ka paraqitur përpara Gjykatës kërkesën me objekt: Marrjen në pyetje të personave nën hetim, subjektet: E.B., B. A., D. Gj. dhe B.M.

Bazuar në nenin 248 të K.Pr.Penale seanca gjyqësore për verifikimin e kushteve të zbatimit të masës dhe marrjen në pyetje do të zhvillohet në datë 23.11.2023 ora 09:30.

Tiranë, më datë 22.11.2023

Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar