PËRMBLEDHJE E SEANCAVE GJYQËSORE – E PREMTE 30 DHJETOR 2022

Përmbledhje e seancave gjyqësore – E premte 30 dhjetor, 2022

  • U zhvillua seanca gjyqësore për shqyrtimin e çështjes penale, në ngarkim të shoqërisë tregtare me përgjegjësi të kufizuar Albtek Energy” përshpërdorim detyre", " Korrupsioni pasiv i funksionarëve të lartë shtetëror ose të zgjedhurve vendor", "Pastrimi i produkteve të veprës penale", parashikuar nga nenet 248, 260 dhe 287/2 të K. Penal. Për Lefter Kokën, shoqëritë tregtare për të cilat nga njoftimi nuk rezulton, marrja në dijeni do bëhet afishimi me shpallje publike dhe njëherazi për disa të pandehur në mungesë me masë sigurimi arrest në burg të paekzekutuar, do përsëriten njoftimet, pasi nuk ishte zbatuar urdhërimi i gjykatës. Seanca e radhës u caktua për t u zhvilluar në datën 18 janar, 2023, ora 09:00.